NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 29.11.2022 18:31


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Biller        Polyphaga        Cucujoidea        Glansbiller

Glansbiller

Nitidulidae

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Hege M. Ørpen
OPPDATERT:
Før november 2013
Det finnes ca 80 norske arter av glansbiller. 

Utseende

De er små arter, sjelden over 5 mm lange. Antennene er kølleformet med en kølle som er 3-delt på tvers.

Vertplanter

Rybs og andre korsblomstra frøkulturer.

Livssyklus

Glansbiller overvintrer som voksen og kan sees i løvetann og andre vårblomster allerede i mai. Billene leter etter nektar og pollen og gnager i stykker knoppene. Billene legger egg i knoppene hvor larvene utvikles. Glansbilla svermer inn i åkerene ved temperatur over 15 °C.

STADIUM Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Voksen
Egg
Larve
Puppe
Voksen

Skadevirkninger

Den voksne glansbilla flyr inn fra kantvegetasjonen i varmt fint vær for å spise blomsterknopper. Seinere i sesongen spiser den pollen. Den gjør sjelden skade i høstoljevekstene på grunn av tidlig blomstring.

SOLSIKKE
I solsikke betyr vanligsvis ikke angrep av glansbiller noe for vekst og kvalitet.

Bekjempelse

Følg med i ytterkantene.

RYBS OG RAPS
Der hvor det dyrkes mye konvensjonelle oljevekster, anbefales det å ikke dyrke økologiske oljevekster på grunn av glansbillen. 

SOLSIKKE
Glansbiller gjør ikke skade i solsikke, og de fleste kan ristes av blomstene ved høsting. Kundene vegrer seg imidlertid for å kjøpe blomster med biller i. Det er erfaring for at billen vil fly ut av blomstene dersom de plasseres i et skyggefullt rom. Problemet er mindre dersom en dyrker sterile sorter.

Litteratur

Dragland, S., A.I. Baardseth, E. Dæhlin Bøhmer & A. Baardseth. 2005. Solsikke (Helianthus spp.). Grønn kunnskap e 9(109):1-9

Olberg, E.K., T. Strøm, T.J. Rogneby, U. Abrahamsen & R. Eltun. 2005. Produksjon av proteinråvarer til økologisk kraftfôr. Grønn kunnskap e 9(104):1-24

Skadedyr i korn og oljevekster

Hofsvang, T. 1984. Skadedyr på grønnsaker og rotvekster. Kompendium. Landbruksbokhandelen. 161pp.

Hofsvang, T. 1990. Skadedyr i engvekster, korn og potet. Kompendium. Landbruksbokhandelen. 95pp.

                  Oppdatert 22. januar 2009

Nært beslektet

Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO