NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 22.09.2021 23:58


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Biller        Polyphaga        Chrysomeloidea        Bladbiller        Krossvedbladbille

Krossvedbladbille

Pyrrhalta viburni

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013
Voksne og larver av krossvedbladbille gnager uregelmessige hull i bladene på krossved. Ved store bestander kan vertplantene bli mer eller mindre snaugnagd. Den overvintrer som egg på greinene. Det er en generasjon i året.
  • Skade på krossved. gnag av larvene til krossvedbladbille (Foto: E. Fløistad, NIBIO)
  • Larve av krossvedbladbille (Foto: E. Fløistad, NIBIO)
  • Larve av krossvedbladbille (Foto: E. Fløistad, NIBIO)
  • Larve av krossvedbladbille (Foto: E. Fløistad, NIBIO)
  • Skade på krossved. gnag av larvene til krossvedbladbille (Foto: E. Fløistad, NIBIO)

Utseende

De voksne billene er 5-6 mm lange og ensfarget gråbrune. Ryggen er tett dekket av små hår. Krossvedbladbille skilles fra nærstående arter i slekten Galerucella ved at hodet er nesten like bredt som forbrystet.

De fullvoksne larvene blir ca. 10 mm lange. De er gulgrønne med mørke prikker på ryggen. Det er 3 larvestadier. Etter hvert utvikler prikkene seg slik at larvene virker mørkere.

Utbredelse

Sør-Norge

Vertplanter

Vanlig krossved

Livssyklus

Krossvedbladbille har en generasjon i året. Den overvintrer som egg. Den voksne billen gnager en grop på en grein og legger ett eller flere egg i gropen. Eggene dekkes med et lag med oppgulpet plantemateriale eller ekskrementer som størkner til en fast masse.

Larvene finnes vanligvis i perioden mai-juli. De fullvoksne larvene slipper seg til bakken og forpupper seg 3-5 cm nede i jorda.

De fleste av voksne billene finnes i perioden juli-oktober.

STADIUM Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Egg
Larve
Puppe
Voksen

Skadevirkninger

Både voksne og larver av krossvedbladbille gnager uregelmessige hull i bladene. Ved store bestander kan flere planter bli mer eller mindre snaugnagd.

                           Oppdatert 22. januar 2009

Bilder


Skade på krossved. gnag av larvene til krossvedbladbille (Foto: E. Fløistad, NIBIO)


Larve av krossvedbladbille (Foto: E. Fløistad, NIBIO)


Larve av krossvedbladbille (Foto: E. Fløistad, NIBIO)


Larve av krossvedbladbille (Foto: E. Fløistad, NIBIO)


Skade på krossved. gnag av larvene til krossvedbladbille (Foto: E. Fløistad, NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2021 NIBIO