NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 08.08.2022 07:01


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Biller        Polyphaga        Chrysomeloidea        Bladbiller        Koloradobille

Koloradobille

Leptinotarsa decemlineata

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Tor Johansen, Annette Folkedal Schjøll & Anette Sundbye
OPPDATERT:
7. august 2019

Koloradobille er en karanteneskadegjører. Det vil si at den er forbudt å importere til Norge og at funn må rapporteres til Mattilsynet. Voksne biller og larver lever i hovedsak på overjordiske plantedeler og kan forårsake store skader på potetplanter. Voksne individer er funnet flere ganger som blindpassasjer på importerte grønnsaker i Norge. I juli 2019 ble det for første gang påvist larveangrep på friland i Norge, på potetplanter i en kjøkkenhage i Modum kommune i Buskerud. Det er iverksatt tiltak som skal hindre etablering og videre spredning.

  • Voksen koloradobille (Foto: E. Fløistad/NIBIO)
  • Larver av koloradobille på potetblader (Foto: T. Ruissen, NIBIO)
  • Larve av koloradobille på potetblad (Foto: T. Ruissen/NIBIO)
  • Koloradobiller på potet (Foto: A. Andersen, NIBIO)

Utseende

De voksne billene er ca. 10 mm lange med svarte og gule striper langs dekkvingene. Hodet og forbrystet er brune med svarte flekker. Eggene er gule og sylindriske, ca. 2 mm lange. Unge larver er oransjebrune, senere blir de gulrot-røde med to rekker av svarte prikker på hver side. Puppene er lys oransje og ca. 10 mm lange.

Larvene og puppene til koloradobille kan forveksles med marihønepupper.
Voksne og larver kan også forveksles med andre arter i Leptinotarsa-slekten:
L. defecta, L. juncta, L. texana, L. tumamoca og L. undecemlineata. Disse artene finnes ikke i Norge, men kan komme som blindpassasjerer med importert plantemateriale. 

Utbredelse

Koloradobille er gjentatte ganger funnet som blindpassasjer på importerte grønnsaker i Norge, bl.a. i gulrotbunter i 2006, men har aldri etablert seg på friland her. Voksne biller har vanligvis korte flyginger opptil 3 km, men ved høye temperaturer og kraftige vinder, kan de spres opptil 160 km.

Vertplanter

Potet, tomat og en del ville arter i søtvierfamilien (Solanaceae).

Livssyklus

Koloradobillen overvintrer som voksen bille nedgravd i jorda. På våren oppsøker billene potet eller andre vertsplanter og starter næringsopptaket ved å gnage på bladene. Hunnene starter eggleggingen raskt, og denne pågår daglig gjennom det meste av sommeren. En hunn kan produsere opp til 4000 egg. Eggene legges i klaser på undersiden av bladene. Larvene fortsetter gnagingen på bladene og holder seg vanligvis på samme potetplante til de er fullvoksne. De fullvoksne larvene graver seg ned i jorda for å forpuppe seg. Vanligvis er det 4 larvestadier som utvikles i løpet av 15-21 dager. Puppestadiet varer i ca 6-12 dager før voksne biller klekker. De voksne billene forblir i puppekammeret i 3-4 dager før de graver seg opp av jorda. Nyklekte voksne biller vil spise mye på bladene i 5-10 dager. Total utviklingstid er 30-40 dager, avhengig av temperatur. I varme somre vil det kunne utvikle seg 2 generasjoner i Mellom-Europa.

Skadevirkninger

Både larvene og de voksne billene gnager på bladene og etterlater seg store mengder ekskrementer. De er i stand til å snauspise en plante på kort tid, slik at bare stenglene står tilbake. Poteknollene kan også bli angrepet.

Bekjempelse

Koloradobille er en karanteneskadegjører som står oppført i vedlegg 1 til forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere. Vedlegg 1 er en liste over planteskadegjørere som det er forbudt å introdusere og spre i Norge. Det er meldeplikt for alle karanteneskadegjørere. Funn eller mistanke om funn av koloradobille i Norge må derfor straks meldes til Mattilsynet. Mattilsynet iverksetter tiltak som hindrer etablering og videre spredning av koloradobillen.

Litteratur

CABI - Invasive Species Compendium. Datasheet report for Leptinotarsa decemlineata (Colorado potato beetle). https://www.cabi.org/isc/datasheet/30380

EPPO Global Database – Leptinotarsa decemlineata (LPTNDE). https://gd.eppo.int/taxon/LPTNDE

Hofsvang, T. 1990. Skadedyr i engvekster, korn og potet. Kompendium. Landbruksbokhandelen. 95pp.

Hofsvang, T. 1996. Pest Risk Analysis of the Colorado Beetle, Leptinotarsa decemlineata. Oppdragsrapport for Mattilsynet. Norsk institutt for planteforskning/Planteforsk. 52 pp.

Mattilsynet 2019. Koloradobille (Leptinotarsa decemlineata). https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/koloradobille_ileptinotarsa_decemlineatai.35707

 

Bilder


Voksen koloradobille (Foto: E. Fløistad/NIBIO)


Larver av koloradobille på potetblader (Foto: T. Ruissen, NIBIO)


Larve av koloradobille på potetblad (Foto: T. Ruissen/NIBIO)


Koloradobiller på potet (Foto: A. Andersen, NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO