NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.07.2024 16:25


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Sommerfugler        Målere

Målere

Geometridae

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Hege M. Ørpen
OPPDATERT:
8. oktober 2019
Målere omfatter noen av våre viktigste skadedyr på frukttrær, bærbusker og mange løvtrær. De vanligste som gjør skade i eple er liten frostmåler (Orthoptera brumata) og flere andre arter av frostmålere. Felles for målerlarver er at de bare har 2 par vortføtter på bakkroppen og 'måler' seg (skyter rygg) framover når de går.

Utseende

Målerne deles i underfamilier etter karakterer i ribbenettet/vingetegningene.

De kan minne om dagsommerfugler. Målerne er slanke med store brede trekantede forvinger (vingespenn, 15-60 mm), ofte med lyse farger. Tegningene på for- og bakvingene korresponderer som regel med hverandre. Hannen og hunnen er vanligvis forskjellige. Vingene til hunnene er ofte redusert til korte stumper slik at de ikke er flygedyktige. Følerne er tråd eller fjærformet uten kølleformet tupp som hos dagsommer­fuglene. De fleste er aktive i skumringen og om natta. Sommerfuglen tiltrekkes av lys.

Larven er mer eller mindre hårløs og den er utrolig godt kamuflert når den sitter urørlig på en kvist eller stilk av næringsplanten. Den har 3 par brystføtter og bare to par vorteføtter (på 6. og siste bakkroppsledd). Larven mangler dermed vorteføtter på bakkroppssegment 3-5. Målere har fått sitt navn etter larvenes måte å bevege seg på. De "måler" veien de går ved å trekke bakparten av kroppen inn mot forkroppen slik at kroppen står opp i en bue, deretter flytter de forkroppen framover igjen. Hvis larven blir forstyrret vil den stå på vorteføttene og strekke seg rett opp, slik at den ligner en kvist. Larvene har nedadrettet hode og vorteføtter med ensidig rad kitinkroker på undersiden. 

Livssyklus

De fleste målere overvintrer som egg, og klekker tidlig på våren.

Skadevirkninger

Larvene spiser både på blomsterorganer og bladverk. Bladverket får et fillete utseende eller blir fullstendig oppspist slik at bare de groveste bladstilkene står tilbake. De kan også skade kart, noe som fører til korkdanning.

Bekjempelse

Skadeterskelen for frostmålere i frukthagen er 12-15 larver pr. bankeprøve (33 greiner).

Les mer om bekjemping i Plantevernguiden.no

Litteratur

Stenseth, C. 1993. Midder og insekter som angriper jordbær, bringebær og solbær. SFFL Faginfo, Nr. 4 1993, 6-33.

Skogskader på Internett

NORGES SOMMERFUGLEROm tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO