NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 09.07.2020 18:27


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Tovinger        Fluer        Minerfluer

Minerfluer

Agromyzidae

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
TROND HOFSVANG
OPPDATERT:
FØR NOVEMBER 2013

Det er ca 180 norske arter av minerfluer. Larvene minerer i blader, og minene er ofte karakteristiske for arten og er begrenset til en bestemt plantegruppe.

På korn og gras finnes flere arter. Den absolutt viktigste arten er havrebladminerflue (Chromatomyia fuscula). I mindre antall forekommer flere arter i slektene Agromyza og Phytomyza. I familien vannfluer (Ephydridae) finner vi kornbladminerflue (Hydrellia griseola) som også minerer i gras.

I veksthus får vi av og til importert med plantemateriale flere arter i slekten Liriomyza som er alvorlige skadedyr.

                 Oppdatert 29. januar 2009

 

  • Søramerikansk minérflue (Foto: E. F.)
  • Grønnsakminérflue miner i bønneblad (Foto: N.S. Johansen, Planteforsk)

Bilder


Søramerikansk minérflue (Foto: E. F.)


Grønnsakminérflue miner i bønneblad (Foto: N.S. Johansen, Planteforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

Plantevernleksikonet © 2020 NIBIO