NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.07.2024 14:24


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Tovinger        Fluer        Minerfluer

Minerfluer

Agromyzidae

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang & Anette Sundbye
OPPDATERT:
8. desember 2021

Det er ca 180 norske arter av minerfluer. Larvene minerer i blader, og minene er ofte karakteristiske for arten og er begrenset til en bestemt plantegruppe.

På korn og gras finnes flere arter. Den absolutt viktigste arten er havrebladminerflue (Chromatomyia fuscula). I mindre antall forekommer flere arter i slektene Agromyza og Phytomyza. I familien vannfluer (Ephydridae) finner vi kornbladminerflue (Hydrellia griseola) som også minerer i gras.

I veksthus får vi av og til importert med plantemateriale flere arter i slekten Liriomyza som er alvorlige skadedyr. Hvitpuppeminerflue (Chromatomyia horticola) er også en vanlig minerflue på mange vertplanter i Norge, hvor skadesymptomene kan forveksles med angrep av Liriomyza-arter.

                 Publisert 29. januar 2009

  • Søramerikansk minérflue (Foto: E. F.)
  • Grønnsakminérflue miner i bønneblad (Foto: N.S. Johansen, Planteforsk)

Bilder


Søramerikansk minérflue (Foto: E. F.)


Grønnsakminérflue miner i bønneblad (Foto: N.S. Johansen, Planteforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO