NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.07.2024 15:17


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Sekksporesopp        Sporehussopp        Beteringflekk

Beteringflekk

Phoma betae

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Ikke oppgitt
OPPDATERT:
Før november 2013

Beteringflekk (Phoma betae), grå betebladflekk (Cercospora beticola) og vanlig betebladflekk (Ramularia beticola) er soppsjukdommer som gir lignende bladflekksymptomer på beteblader. Beteringflekk viser forholdsvis store, helt runde nekrotiske bladflekker. Denne soppen gir også en sort råte på røttene.

  • Beteringflekk på rødbete (Foto: L.Semb, Planteforsk)
  • Beteringflekk på rødbete (Foto: L.Semb, Planteforsk)
  • Beteringflekk på rødbete (Foto: L.Semb, Planteforsk)

Bekjempelse

Vekstskifte virker forebyggende mot soppen. Mot beteringflekk er frøbeising aktuelt.

Litteratur

Heggen, H.E., Netland, J., Haugland, E. & Sjursen, H. 2005. Plantevern i fôrvekster. Integrert bekjempelse. Landbruksforlaget, Oslo. 109pp.

                   Oppdatert 13. september 2013

 

Bilder


Beteringflekk på rødbete (Foto: L.Semb, Planteforsk)


Beteringflekk på rødbete (Foto: L.Semb, Planteforsk)


Beteringflekk på rødbete (Foto: L.Semb, Planteforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO