NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 12.08.2022 18:34


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Bakterier        Burkholderiales        Burkholderiaceae        Visnesyke på nellik

Visnesyke på nellik

Paraburkholderia caryophylli

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Simeon Rossmann
OPPDATERT:
17. november 2020
Paraburkholderia caryophylli er en karanteneskadegjører. Det vil si at den er forbudt å importere til Norge og at funn må rapporteres til Mattilsynet. Dersom arten påvises i Norge må det iverksettes tiltak som hindrer etablering og videre spredning. Bakterien forårsaker misfarging og visning av hagenellik og kan spre seg under oppformering. Planter med påvist smitte og planter som har vært i kontakt må destrueres for å forhindre spredning.

Utbredelse

Bakterien er ikke tilstede, eller bare funnet i veldig begrensede områder i europeiske land. Sykdommen er mest utbredt i Asia (Kina, Japan, India, Taiwan) og finnes i enkelte områder i Amerika (Argentina, Brasil, Uruguay, USA).

Vertplanter

Hovedvert: Dianthus caryophyllus (hagenellik)

 

Kan være vertplanter:

- Dianthus x allwoodii-hybrider

- Dianthus barbatus (busknellik)

- Limonium sinoatum (knerisp)

- Eustoma russellianum 

Overlevelse og spredning

P. caryphylli overlever i vertsplantene som er flerårige, og kan derfor teoretisk overvintre under norske forhold. Hovedrisiko for spredning er transport av smittet plantemateriale når det brukes til oppformering. Det anses som lite sannsynlig at avskårne blomster til salgs kan introdusere varig smitte, siden sykdommen har et smalt vertsspekter og spres bare over korte distanser. Under oppformering kan bakterien spre seg til naboplanter med vanndråper og håndtering av smittet materiale.

Symptomer/skade

Vertsplantene kan være latent smittet i flere år før symptomer begynner å vise seg tydelig. I første stadium blir enkelte blader lett misfarget til grå og senere gul. Øvre del av planten visner og stammen får lange, vertikale sår som er ofte gule eller brune i farge. Røttene er ofte råtne; infiserte planter dør noen måneder etter symptomene først har utviklet seg.

Tiltak

Funn må rapporteres til Mattilsynet og tiltak må tas umiddelbart. Siden det ikke finnes noen biologiske eller kjemiske bekjempelsesmetoder mot P. caryophylli må plantemateriale med påvist smitte destrueres. Latent smitte kan være tilstede i planter som har vært i nærheten av smittet materiale, selv om de ikke har noen synlige symptomer og virker friske. Det er derfor viktig å destruere alle planter som kan være vert samt vekstmedium (jord) hvor plantene ble dyrket.

Litteratur

EPPO Global Database. Paraburkholderia caryophylli (PSDMCA). https://gd.eppo.int/taxon/PSDMCA [16/10/2020].

CABI Invasive Species Compendium. ''Burkholderia caryophylli (bacterial wilt of carnation).'' https://www.cabi.org/isc/datasheet/44938 [16/10/2020].

Compant, S, J Nowak, T Coenye, C Clément, EA Barka. 2008. Diversity and occurrence of Burkholderia spp. in the natural environment. FEMS Microbiol Rev 32:607–626.

EFSA Panel on Plant Health (PLH); Scientific Opinion on the risk to plant health posed by Burkholderia caryophylli for the EU territory with the identification and evaluation of risk reduction options. EFSA Journal 2013; 11(1):3071. [91 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3071.

 

 

Nært beslektet

Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO