NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.07.2024 16:00


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Tovinger        Fluer        Minerfluer        Nemorimyza maculosa

Nemorimyza maculosa

Nemorimyza maculosa

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Anette Sundbye
OPPDATERT:
2. oktober 2020
Nemorimyza maculosa (synonym: Amauromyza maculosa) er minerflue og en karanteneskadegjører. Det vil si at den er forbudt å importere til Norge og at funn må rapporteres til Mattilsynet. Dersom arten påvises i Norge må det iverksettes tiltak som hindrer etablering og videre spredning. Den er etablert i Nord- og Sør-Amerika, og påvist på Madeira og Kanariøyene. Viktigste vertsplanter er salat og prydplanter.

Utseende

Voksne er gråsvarte 2,3-2,5 mm med svart skutellum. Eggene legges enkeltvis i plantevev hvor eggleggingstikk sees som 0,05 mm prikker på bladene. Larvene blir opptil 3 mm lange. De er gulhvite og finnes inne i bladminér. Puppene er lysebrune og finnes utenfor bladminér.

Forveksling

Skadesymptomene kan forveksles med skadene som forårsakes av Liriomyza-artene.

Utbredelse

Nemorimyza maculosa er oppført som karanteneart i Norge og i EPPO. Den er foreløpig notert på EPPOs A1-liste, dvs. at den finnes utenfor EPPO. Den er etablert i Nord- og Sør-Amerika, og påvist på Madeira utenfor Portugal og Kanariøyene utenfor Spania, men er under offentlig kontroll. Det er ingen meldinger om påvisninger eller funn i Norge.

Vertplanter

Nemorimyza maculosa er oligofag, dvs. et insekt som spiser på en rekke planter, vanligvis i forskjellige slekter innen en plantefamilie. De er kjent for å spise blomstrende prydplanter, grønnsaker og ugras i kurvplantefamilien familien Compositae. Noen av de viktigste økonomiske plantene er Asters, Chrysanthemum, Dahlia, Gerbera, Tagetes og salat.

Livssyklus

Voksne N. maculosa er aktive flygere. De har munndeler som stikker hull i bladene, hvor de suger plantesaft og legger egg. Utviklingstid fra egg til larver er 2-5 dager. Larvestadiene bruker 4-7 dager på sin utvikling, mens puppestadiet varer i 7-14 dager. Larvene gnager miner inne i bladet og lever der gjennom hele larveperioden. Når larvene er fullt utvokst, gnager de et snitt i minen og kryper ut på bladet. De forpupper seg enten på bladet, eller slipper seg ned på bakken og forpupper seg der. Totalt fra egg til voksen tar det ca. 26 dager ved gunstig temperatur mellom 20 og 30 °C. Alle stadier dør ved 0°C og de har ikke diapause, så det er ikke kjent at overlever vintre med kjølig klima, men i temperert veksthusklima kan de ha flere generasjoner per år.

Symptomer/skade

Næringsstikk etter N. maculosa ser ut som små hvite prikker på 0,15 og 0,13 mm i diameter. Eggleggingsstikk er mindre og mer jevnt runde á 0,05 mm. Bladminéne er vanligvis hvite med inntørka områder med brunsvarte ekskrementrester. Dette er de samme skadesymptomene som for tre andre karanteneskadedyr: Liriomyza huidobrensis, L. sativae og L. trifolii. Symptomene er også de samme som for tomatminerflue L. bryoniae. Men i motsetning til Liriomyza-artene, så kan flere larver av N. maculosa spise i samme bladmine og lage store flekkminer.

Tiltak

Nemorimyza maculosa er en karanteneskadegjører som står oppført i vedlegg 1 til forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere. Vedlegg 1 er en liste over planteskadegjørere som det er forbudt å introdusere og spre i Norge. Den er også notert i vedlegg 4A, over skadegjørere hvor det er særskilte krav til innførsel av visse planter og andre smittebærende emner (krav om tilleggserklæringer på sertifikater).

Det er meldeplikt for alle karanteneskadegjørere. Funn eller mistanke om funn av N. maculosa må straks meldes til Mattilsynet. Mattilsynet iverksetter hastetiltak som hindrer etablering og videre spredning av N. maculosa. Spesielt bør importerte vertplanter undersøkes grundig for egg, larver, pupper og voksne individer av N. maculosa. Vanligvis må kulturen destrueres ved funn av karanteneskadegjørere.

Det har vært lav risiko og lite sannsynlig at N. maculosa vil etablere seg i Norge. Men EFSA og EPPO rapporterer i 2020 at arten er etablert på Madeira utenfor Portugal og Kanariøyene utenfor Spania. Det er derfor større risiko for innførsel av denne arten med import av snittblomster og økt reisevirksomhet. Hvilken konsekvens N. maculosa vil kunne få dersom den etableres i Norge må eventuelt vurderes av Mattilsynet og VKM.

Litteratur

EPPO 2020. Nemorimyza maculosa (AMAZMA): https://gd.eppo.int/taxon/AMAZMA

EFSA 2020. Pest categorisation of Nemorimyza maculosa. EFSA Journal. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6036

Mattilsynet 2010. Tilsyn med planter, planteprodukter og vegetabilsk mat. En tilstandsbeskrivelse. Rapport – versjon 5. juli 2010.

Plantwise 2020. chrysanthemum leaf miner - Nemorimyza maculosa. CAB International, Wallingford, UK. https://www.plantwise.org/knowledgebank/datasheet/4687

Sæthre, M. 1996. Pest Risk Assessment (PRA) for the Chrysanthemum Leaf Miner Amauromyza maculosa. Rapport. Planteforsk. 42 s.


                           Publisert 2. oktober 2020

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO