NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 22.03.2023 18:47


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Snegler        Helicidae        Flekkbåndsnegl

Flekkbåndsnegl

Cornu aspersum

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Bjørn Arild Hatteland & Solveig Haukeland
OPPDATERT:
31. juli 2020
Flekkbåndsnegl har sin naturlige utbredelse i middelhavslandene, men er spredt til store deler av verden de siste 20 årene. I likhet med andre fremmede sneglearter blir flekkbåndsnegl spredt hovedsakelig som blindpassasjer i ulike importvarer. Nye observasjoner i 2020 viser at arten er etablert lokalt langs kysten opp til Vestland.
  • Flekkbåndsnegl (Foto: E. Fløistad, NIBIO)
  • Ung og eldre flekkbåndsnegl (Foto: E. Fløistad, NIBIO)

Utbredelse

Flekkbåndsnegl har sin naturlige utbredelse i middelhavslandene, men har spredt seg til store deler av verden og i Europa de siste 20 årene. Den er særlig invaderende på andre kontinent som Nord- og Sør-Amerika, Australia og stillehavsøyene. Den har i de siste årene også etablert seg i Danmark og i sørlige deler av Sverige. I Norge ble det første tilfeldige funn av sneglen gjort allerede på 1800-tallet. Observasjoner på at den var etablert (i Rogaland) ble rapportert i 1996. Sneglen er nå lokalt etablert flere steder langs kysten opp til Vestland. I likhet med andre fremmede sneglearter så blir flekkbåndsnegl spredt hovedsakelig som blindpassasjer i ulike importvarer. Arten blir videre holdt som kjæledyr i terrarier og blir i likhet med vinbergsneglen også brukt til mat, «Escargot».

Kjennetegn

I likhet med vinbergsneglen er dette også en stor snegleart der huset på voksne individ er 28-45 mm. Grunnfargen på huset er gul til lysebrun og har ofte (men ikke alltid) flere mørke brune/svarte bånd. Den kan forveksles med vinbergsneglen, men er oftest mørkere enn denne, både selve dyret og huset. Unge flekkbåndsnegler er lyse på fargen og kan dermed ikke forveksles med vår hjemmehørende art krattsneglen (Arianta arbustorum) som kan være like stor som unge flekkbåndsnegler, men er en del mørkere på fargen med tydelige mørke bånd.

Livssyklus

Flekkbåndsneglen har en levetid på 3-5 år og formerer seg typisk om våren og sommeren. Eggene er hvite, 3-5 mm i diameter, og er vanskelig å skille fra andre snegleegg.

Skadevirkninger

Den er særlig kjent for å kunne gjøre stor skade i grønnsaker, hageplanter og kornvekster. I tillegg er den i likhet med mange snegler kjent for å være mellomvert for parasitter som har pattedyr som sluttvert. Det gjelder blant annet lungeorm (Aelurostrongylus abstrusus), som er en nematode/rundorm som har katt som sluttvert.

Litteratur

Andersen A, 1996. Naturally occurring and introduced slug and snail pests in Norway. In: Slug & snail pests in agriculture. Proceedings of a Symposium, University of Kent, Canterbury, UK, 24-26 September 1996. [Slug & snail pests in agriculture. Proceedings of a Symposium, University of Kent, Canterbury, UK, 24-26 September 1996.], Farnham, UK: British Crop Protection Council. 333-334.

Hatteland BA, Gammelmo Ø, Endrestøl A, Elven H, Ottesen P, Søli G, Åstrøm S og Ødegaard F (2018, 5. juni). Cornu aspersum, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2020, 29. juni) fra https://artsdatabanken.no/Fab2018/N/528

Nielsen A, Hatteland BA, Malmstrøm M, von Proschwitz T, Velle G, de Boer H, Gjershaug JA, Kirkendall LR, Rueness EK og Vandvik V (2017) Assessment of the risk to Norwegian biodiversity from the import and keeping of terrestrial gastropods in terraria. Opinion of the panel on alien organisms and trade in endangered species of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM report 2017:33.

Staverløkk, A. 2006. Fremmede arter og andre uønskede blindpassasjerer i import av grøntanleggsplanter.
(Occurrence of alien species and other unwanted stowaways in imported horticultural plants.) M.Sc. University of Life Sciences (UMB) 111pp.

 

Bilder


Flekkbåndsnegl (Foto: E. Fløistad, NIBIO)


Ung og eldre flekkbåndsnegl (Foto: E. Fløistad, NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2023 NIBIO