NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 23.09.2021 00:41


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Biller        Polyphaga        Chrysomeloidea        Bladbiller        Pilebladbille

Pilebladbille

Phratora vitellinae

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Skoghelse
OPPDATERT:
13. mars 2020

Pilebladbillen kan opptre i masser, men dens betydning for norsk skogbruk er liten. Den ligner mye på seljebladbillen, som også er vanlig over det meste av landet.

  • Pilebladbillen (Foto: Jostein Dalen)
  • Skade av pilebladbille på selje (Foto: Karl Damås)
  • Skade av pilebladbiller på selje (Foto: Jostein Dalen)

Bilder


Pilebladbillen (Foto: Jostein Dalen)


Skade av pilebladbille på selje (Foto: Karl Damås)


Skade av pilebladbiller på selje (Foto: Jostein Dalen)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2021 NIBIO