NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 03.03.2024 01:48


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Sekksporesopp        Mycosphaerellales        Septoria bladflekk

Septoria bladflekk

Septoria malagutii

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Håvard Eikemo
OPPDATERT:
27. november 2019
«Septoria bladflekk» er en karanteneskadegjører. Det vil si at den er forbudt å importere til Norge og at funn må rapporteres til Mattilsynet. Dersom arten påvises i Norge må det iverksettes tiltak som hindrer etablering og videre spredning.

Utbredelse

Denne soppen er vanlig utbredt og en alvorlig skadegjører på potet i Sør-Amerika. I følge EPPO (2017) er den ikke funnet i Europa.

Vertplanter

Viktigste vertplante er potet, men den kan også angripe andre Solanum-arter.

Overlevelse og spredning

Soppen overlever i planterester i jord, og sprer seg med regnsprut. Den trives ved relativt lave temperaturer og lange perioder med høy fuktighet.

Symptomer/skade

Angrep av Septoria bladflekk gir små, brune flekker med konsentriske ringer på bladene på potetplanten. Bladflekkene minner om symptomer av tørrflekksjuke (Alternaria solani), men flekkene er ikke nedsunkne, og er mer brune enn svarte. Den angriper ikke knollene, men kan gi store avlingstap på grunn av tap av bladverk.

Tiltak

De fleste fungicider som er effektive mot tørråte har også effekt mot Septoria bladflekk. Det er forskjeller i hvor mottakelige ulike sorter er mot denne sjukdommen.

Litteratur

EPPO Global Database: https://gd.eppo.int/taxon/SEPTLM


                 Publisert 27. november 2019

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO