NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.06.2024 06:58


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Stilksporesopp        Rustsopp        Pucciniaceae        Potetrust

Potetrust

Puccinia pittieriana

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Håvard Eikemo
OPPDATERT:
27. november 2019
«Potetrust» er en karanteneskadegjører. Det vil si at den er forbudt å importere til Norge og at funn må rapporteres til Mattilsynet. Dersom arten påvises i Norge må det iverksettes tiltak som hindrer etablering og videre spredning.

Utbredelse

Sjukdommen finnes ikke i Europa, men forårsaker skade på potet i flere land i Sør- og Mellom-Amerika. Den ble først funnet i Costa Rica tidlig på 1900- tallet, og har senere blitt spredt til de fleste land i nordlige deler av Sør-Amerika og i Mellom-Amerika.

Vertplanter

Sjukdommen har i tillegg til potet blitt funnet på ville Solanum-arter og på tomat.

Overlevelse og spredning

Soppen overlever i dødt plantemateriale, og sporer spres med vind. Det er ikke kjent at smitte spres med transport av smittede poteter.

Symptomer/skade

Lesjoner starter som små, runde, grønn-hvite flekker som kan vokse seg opp til 3-4 mm i diameter på undersiden av bladene. De blir stadig mer rødfarget, og vil til slutt være rustrøde til brune og stikke 1-3 mm ut fra bladet. Oversiden av bladet vil få ett tilsvarende søkk, og kan være omgitt av en lysfarget eller nekrotisk ring. Enkelte lesjoner kan være mer avlange, spesielt på bladstilker og stengler.

Tiltak

Kjemisk kontroll, sammen med bruk av resistente sorter og bruk av areal der forholdene ligger minst mulig til rette for sykdommen er de viktigste tiltakene mot denne sjukdommen.

Litteratur

EPPO Global Database: https://gd.eppo.int/taxon/PUCCPT

CABI Invasive Species Compendium – datasheet: https://www.cabi.org/isc/datasheet/45847

 

Publisert 27. november 2019

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO