NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 21.05.2024 20:31


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Stilksporesopp        Akssot        Potetsot

Potetsot

Thecaphora solani

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Håvard Eikemo
OPPDATERT:
27. november 2019
Potetsot er en karanteneskadegjører. Det vil si at den er forbudt å importere til Norge og at funn må rapporteres til Mattilsynet. Dersom arten påvises i Norge må det iverksettes tiltak som hindrer etablering og videre spredning.

Utbredelse

Sjukdommen finnes ikke i Europa, men forårsaker skade på potet i flere land i Sør- og Mellom-Amerika (Bolivia, Chile, Columbia, Ecuador, Mexico, Panama, Peru og Venezuela).

Vertplanter

Viktigste vertsplante er potet, men den kan også angripe andre Solanum-arter med underjordiske knoller og også tomat. Ugresset Datura stramonium er også mottakelig for denne sjukdommen. Dette kalles piggeple på norsk, og er spredt både til Norge og resten av Europa selv om det opprinnelig stammer fra Sør-Amerika.

Overlevelse og spredning

Denne soppen har svært begrenset evne til å spre seg, og den mest sannsynlige måten den kommer til nye områder på er gjennom infiserte settepoteter. Smittet jord kan også være en kilde til spredning av sjukdommen.

Symptomer/skade

Potetplanta har ingen synlige symptomer på de overjordiske delene, bare knollene blir angrepet. Knoller som er angrepet kan være misformet og få vortelignende utvekster på overflata, og de blir harde. Inni knollene finner man brune til brun-svarte flekker hvor man finner sporeballene. Hele knollen vil etter hvert bli en inntørka, brun masse av sporer. Galler som ligner på deformerte knoller utvikler seg på stengel og stoloner under jordoverflata.

Tiltak

Det er stor variasjon i motstandsevne mot sjukdommen, og noen sorter er resistente. I tillegg er langt vekstskifte og bruk av friske settepoteter viktige tiltak. Desinfisering av jord (ved hjelp av kjemiske middel) har vist seg å redusere men ikke eliminere smittenivået i jorda.

Litteratur

EPPO Global Database: https://gd.eppo.int/taxon/THPHSO

CABI Invasive Species Compendium - datasheet: https://www.cabi.org/isc/datasheet/53508 

 

Publisert 27. november 2019

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO