NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 03.03.2024 03:01


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Sekksporesopp        Pleosporales        Didymellaceae        Phomabladvisning

Phomabladvisning

Stagonosporopsis andigena

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Håvard Eikemo
OPPDATERT:
22. november 2019
Phomabladvisning er en karanteneskadegjører. Det vil si at den er forbudt å importere til Norge og at funn må rapporteres til Mattilsynet. Dersom arten påvises i Norge må det iverksettes tiltak som hindrer etablering og videre spredning.

Utbredelse

Sykdommen finnes ikke i Europa, men er avgrenset til Bolivia, Colombia og Peru i Sør-Amerika.

Vertplanter

Phomabladvisning er skadegjører på potet, tomat og flere andre Solanum-arter.

Overlevelse og spredning

Det er usikkerhet rundt vertspekteret til denne soppen, og overlevelse og spredning er ikke godt kjent. Den kan overleve på planterester i jorda, men hvor lenge er ikke kjent. Konidier blir produsert i lesjoner på alle overjordiske plantedeler, men hvor langt de kan spres med vind og regn er ukjent.

Symptomer/skade

Soppen angriper alle overjordiske deler av planta, og forårsaker lesjoner og bladene vil etter hvert falle av. Den angriper ikke knollene. Avhengig av hvor mottakelig potetsorten er, kan den forårsake avlingstap på opp mot 80 %.

Tiltak

Tidlig behandling med fungicider og dyrking av resistente sorter er de beste tiltakene mot denne sykdommen.

Litteratur

EPPO Global Database: https://gd.eppo.int/taxon/PHOMAN

EFSA Panel on Plant Health, 2018. "Pest categorisation of Stagonosporopsis andigena." EFSA Journal 16(10): e05441. (https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5441)

 

Publisert 22. november 2019

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO