NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 08.12.2021 07:42


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Sekksporesopp        Chaetothyriales        Herpotrichiellaceae        Nellikkransskimmel

Nellikkransskimmel

Phialophora cinerescens

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Maria-Luz Herrero
OPPDATERT:
15. november 2019
Nellikkransskimmel er en karanteneskadegjører. Det vil si at den er forbudt å innføre til Norge og at funn må rapporteres til Mattilsynet. Dersom arten påvises i Norge må det iverksettes tiltak som hindrer etablering og videre spredning.

Utbredelse

Nellikkransskimmel er en europeisk art. Den har vært påvist i mange europeiske land, også Norge. I flere av landene er den nå utryddet, og Norge anses også fri for nellikkransskimmel.

Utenom Europa er det rapportert om funn i Canada, USA, Kina, Colombia og New Zealand.

Vertplanter

Viktigste vertplante er nellik (Dianthus caryophyllus). Soppen kan også angripe andre Dianthus-arter.

Overlevelse og spredning

Det er rapportert at soppen kan overleve opp til 16 år i jord, sannsynligvis som saprofytt. Sporene kan overleve i vann ca. 8 uker. Soppen invaderer plantenes karstrenger via skader i røttene, og kan spres inn i planten uten at det vises ytre symptomer. Inkubasjonsperioden kan variere mellom 45 og 106 dager avhengende av kultivar. Optimal temperatur for sykdomsutvikling ligger mellom 18-23 ⁰C, men patogenet kan infisere planter også ved lavere temperaturer (11-15 ⁰C). Sykdomsutvikling stopper ved 28 ⁰C. 

Naturlig spredning av soppen skjer via infisert jord og vann. Soppen kan spres over større avstander med infisert plantemateriale.

Symptomer/skade

Bladene og stengel blir klorotiske og etterhvert visner hele planten. Tverrsnitt eller lengdesnitt av stengel viser brunt ledningsvev (xylem). Røtter blir tilsynelatende ikke skadet. Lignende symptomer kan forårsakes av Fusarium oxysporum f.sp. dianthi. Begge organismer kan forekomme samtidig. Korrekt diagnose krever laboratorieundersøkelse.

Bekjempelse

Bekjempelse av nellikkransskimmel skjer i samråd med Mattilsynet. 

Forebyggende tiltak: Det viktigste tiltaket er å bruke friskt plantemateriale. Dyrking i kunstig substrat og separate beholdere kan redusere spredning.

Tiltak ved funn av nellikkransskimmel: Mattilsynet kan med hjemmel i gjeldende plantehelseregelverk pålegge tiltak for å hindre spredning. Slike tiltak kan være destruksjon, restriksjoner på omsetning av planter og plantedeler, og/eller gjennomføring av godkjent rengjørings- og desinfeksjonsprogram.

 

Publisert 15. november 2019

 

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2021 NIBIO