NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 12.08.2022 19:01


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Stilksporesopp        Rustsopp        Pucciniaceae        Ripsrust

Ripsrust

Puccinia ribis

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Lars Semb & Arne Stensvand
OPPDATERT:
14. mars 2019
Ripsrust (Puccinia ribis) danner brunsvarte sporehoper på blad og bær av rips. Sykdommen bekjempes ved å fjerne gammelt bladverk om høsten og beskjære ripsbuskene godt.

Vertplanter

Ripsrust angriper bare rød- og hvitrips.

Overlevelse og spredning

Teliosporene overvintrer i gamle blad på bakken. Fra teliosporene dannes basidiesporer som spres til nye blad og bær. Soppen har ikke andre sporeformer.

Symptomer/skade

På oversida av bladene og på bæra utvikles brunsvarte, pulveraktige hoper med teliosporer, omgitt av en lysere sone. Ved sterke angrep ødelegges bærene. Ofte kommer det gråskimmel til, slik at bærene råtner.

Bekjempelse

Ripsrust er verst i tette, litt dårlig stelte plantinger. Ved å fjerne gammelt bladverk om høsten og beskjære buskene godt, burde sprøyting være unødvendig.

Litteratur

Stensvand, A., Langnes, R. & Semb L. 1999. Soppsjukdommer på frukt og bær. Kompendium. Planteforsk. 42 s.

               Publisert 14. mars 2019

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO