NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.07.2024 16:17


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Stilksporesopp        Poresopp

Poresopp

Polyporales

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Leif Sundheim
OPPDATERT:
28. oktober 2016
Poresoppene (Polyporales), en orden innen Basidiomycota. De danner store mengder av sporer inne i små porer på undersiden av kjuker, fruktlegemer som svokser ut fra stammer eller død ved. Mange poresopper lager råte i trær og treverk, mens noen utvikler seg bare på døde trær og treverk.

Rotkjuke (Heterobasidion annosum) er en vanlig råtesopp i gran, og stokkjuke (Phellinus pini) angriper furu. Knuskkjuke og knivkjuke er også poresopper. Poresopper er ikke giftige.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO