NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.06.2024 05:42


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Sommerfugler        Nattfly        Bomullsfly

Bomullsfly

Spodoptera litura

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Anette Sundbye
OPPDATERT:
9. mars 2016
Bomullsfly er karanteneskadegjører. Funn eller mistanke om funn skal straks meldes til Mattilsynet. Larvene spiser blad og stengler på ulike hagebruksvekster. Både voksne og larver er nattaktive og de kan ha flere generasjoner per år ved optimale forhold (varmt klima). Arten kan forveksles med andre Spodoptera-arter, f.eks. egyptisk bomullsfly (S. littoralis) som også er karanteneskadegjører.
  • Larve (5. stadium) og bladskade av bomullsfly. (Foto: K. Kiritani, Bugwood.org)
  • Egg-klynge fra bomullsfly, dekket med hår (Foto: M. Shepard, Bugwood.org)
  • Voksen hunn og hann av bomullsfly (Foto: K. Kiritani, Bugwood.org)
  • Voksen bomullsfly (Spodoptera litura). (Foto: N. Wright, Bugwood.org)

Utseende

Voksne har et vingespenn på 30-38 mm. Forvingene er rød-brune med mørkebrunt og lysegult mønster, mens bakvingene er grå-hvite med mørke årer. Eggene er 0,6 mm, svakt oransje-brune eller rosa, og legges i klynger på bladoverflaten. De dekkes med fint hår fra bakkroppen til den voksne hunnen.

Larvene blir opptil 40-45 mm og varierer i farge. De har flere grå eller gul-røde striper langs ryggen, og med små gul-svarte prikker og større trekantede svarte flekker på bakkroppsleddene. Undersiden av larvene er grå-rød til gul. Puppestadiet er 15-20 mm lang, rød-brun og finnes vanligvis i jorda (vekstmediet). 

Larvene og voksne ligner andre Spodoptera-arter som f.eks. S. littoralis, S. ornithogalli, S. pulchella, S. latifascia, S. frugiperda, S. eridania, S. albula og S. exigua. Det må derfor foretas DNA-analyser (av ulike stadier) eller genitalie-undersøkelse av voksne hanner, for å gi sikker artsidentifikasjon.

Utbredelse

Bomullsfly er oppført som karanteneart i Norge og i EPPO (A1-lista, dvs. at den finnes utenfor EPPO). Den har etablert seg i bl.a. Asia, Australia, New Zealand og Russland. Arten ble påvist på importerte prydplanter, blant annet Chlorophytum og Peperomia i Norge i 2009.

Vertplanter

Bomullsfly er svært polyfag dvs. at de kan leve på mange forskjellige plantearter, men de foretrekker soyabønne, bomull, tobakk og mais. Larvene angriper også tomat, paprika og ulike urteaktige prydplanter.

Arten ble påvist på importerte prydplanter, blant annet Chlorophytum og Peperomia i Norge i 2009. Spodoptera litura har også kommet med Allium, Brassica, Capsicum annuum, Dendrobium og Ocimum basilicum til hhv. Irland, UK, Sverige, Nederland og UK i 2015.

Livssyklus

Livssyklusen til bomullsfly består av egg, 6 larvestadier, puppe-stadiet og voksne individer. De kan ha opptil 10 generasjoner per år i varmt klima (optimalt er 30° C). Voksne er kun aktive om natten, og opptrer fra tidlig vår. De legger egg i klynger og eggene klekker etter 3-4 dager ved 25-28° C. Larvene er også nattaktive og skjuler seg vanligvis i jorda (vekstmediet) om dagen. Larve-utviklingen tar 15-23 dager, puppe-stadiet 11-13 dager og total utvikling fra egg til voksen tar ca. 50 dager ved 25° C. Overvintring skjer i puppe-stadiet i jorda.

Skadevirkninger

Larvene minerer/gnager på blader. Unge larver lager vindusgnag (lar overhuden stå igjen), mens eldre larver forårsaker størst skade og kan spise opp hele blader. De kan også bore seg inn i frukter og blomsterknopper.

 

Tiltak

Bomullsfly har status som karanteneskadegjører i Norge. I vedlegg 4A og 4B i Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere er det bl.a. angitt særskilte krav til innførsel/ produksjon/ omsetning av planter av krysantemum, nellik og pelargonium. Det skal være offisielt konstatert at: a) tegn på ... [arten] ikke er observert på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden, eller b) plantematerialet har gjennomgått en egnet behandling mot ... [arten].

Spesielt bør importerte vertplanter undersøkes grundig for egg, larver, pupper og voksne individer av S. litura. Funn eller mistanke om funn skal straks meldes til Mattilsynet. Ved angrep av bomullsfly kan Mattilsynet pålegge hastetiltak for å bekjempe og hindre videre spredning, som f.eks:

  • Restriksjoner på omsetning av planter og plantedeler som anses smittet
  • Destruksjon av smittede planter og planteavfall, plast, emballasje, o.l. fra arealer der det forekommer smitte
  • Gjennomføring av et rengjørings- og desinfeksjonsprogram
  • Kjemisk bekjempelse på særskilte vilkår gitt av Mattilsynet
  • Gjennomføring av et overvåkningsprogram

Litteratur

EPPO Global Database – Spodoptera litura (PRODLI) https://gd.eppo.int/taxon/PRODLI 

Bilder


Larve (5. stadium) og bladskade av bomullsfly. (Foto: K. Kiritani, Bugwood.org)


Egg-klynge fra bomullsfly, dekket med hår (Foto: M. Shepard, Bugwood.org)


Voksen hunn og hann av bomullsfly (Foto: K. Kiritani, Bugwood.org)


Voksen bomullsfly (Spodoptera litura). (Foto: N. Wright, Bugwood.org)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO