NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 11.08.2022 02:39


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Stilksporesopp        Rustsopp        Lokkrust

Lokkrust

Pucciniastrum areolatum

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Venche Talgø Og Halvor B. Gjærum
OPPDATERT:
7. januar 2016
Lokkrust kan væra problematisk i vanlig gran (Picea abies). Soppen finnes i Europa, Asia og Mellom-Amerika (Den dominikanske Republikk). I USA er denne skadegjøreren regulert som karanteneorganisme.

Biologi

Sporehusa på konglene er om lag 1 millimeter i diameter og er det såkalte skålruststadiet (aecidiestadiet) til soppen. Disse små kulene har en hard vegg som åpner seg med et lokk om våren og frigjør sporer (aecidiesporer) som smitter unge blad på mellomverten hegg (Prunus padus). Heggeblada får tett med små flekker utover sommeren. De er nokså lyse og fiolette på undersida av blada, men mørkere, brunrøde og til slutt svarte på oversida av blada. I de lyse flekkene på bladundersida blir det dannet uredosporer (sommarsporer) som sprer soppen til nye heggeblad. I de mørke flekkene på oversida av blada blir det dannet teleutosporer (vintersporer). Neste vår, under blomstringen til grana, vil teleutosporer i de visne heggeblada spire og danne basidiesporer. Disse smitter blomstene til grana som neste vår vil utvikle aecidiesporer i konglene. Livssyklusen er altså toårig. Det er basidiesporer fra hegg som angriper de unge granskuddene og fører til at de bøyer seg. Ved hjelp av en god håndlupe vil man kunne se sporehusa. Lokkrust kan også smitte plomme og gir der haglskuddtsjuke på blada, men soppen kan ikke fullføre livssyklusen sin på plomme.

Symptomer/skade

Ved angrep på unge topp- og sideskudd på gran, bøyer de seg mot angrepspunktet. Dette skjer fordi strekningsveksten i de smitta cellene stopper opp, mens de friske cellene fortsetter å vokse. Dersom toppskuddene ikke er mer skadde enn at de kan vokse videre, vil de søke oppover, og de blir da ofte nærmest S-formede, eller fullstendig krøllet. Kongler med angrep blir ofte fulle av sporehus som presser på kongleskjellene og gjør at de bøyer seg utover (spriker). Når det er lokkrust i kongler, vil de henge lenger på trærne enn friske kongler, noen ganger i flere år. Lokkrust på kongler av gran kan være et problem i frøplantasjer fordi frøene ikke blir skikkelig utviklet.

Tiltak

Soppen kan i prinsippet utryddes ved å fjerne all hegg i området rundt granplantinger. I praksis er dette som regel ikke gjennomførbart, men inne på området eller like ved planteskoler som produserer granplanter, bør all hegg fjernes. Det kan også være aktuelt rundt frøplantasjer og juletrefelt.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO