NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 28.05.2022 04:14


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Stilksporesopp        Rustsopp        Edelgran-seljerust

Edelgran-seljerust

Melampsora abieti-capraearum

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Venche Talgø Og Halvor B. Gjærum
OPPDATERT:
7. januar 2016
Før vi fant edelgran-seljerust på nordmannsedelgran (Abies nordmanniana) i et juletrefelt i 2006, var denne rustsoppen registrert på vanlig edelgran (Abies alba) og sibiredelgran (Abies sibirica) i Norge. Edelgran-seljerust er funnet i USA, Canada, mange land i Sør-Amerika og er utbredd i store deler av Europa, deriblant på nordmannsedelgran i Danmark.

Biologi

For at soppen skal kunne fullføre livssyklusen sin er den, som alle rustsopper med vertskifte, avhengig av to vertplanter som ikke er i slekt med hverandre. Selje (Salix caprea) er hovedvert og soppen overvintrer på seljeblader på bakken der den syns som små, faste, svarte puter (teleutosporehoper). Om våren spirer teleutosporene og danner basidiesporer som spres med vind til edelgrantrær i nærheten. Dersom sporespredningen sammenfaller med brytingen av nye skudd på edelgran og fuktige forhold, kan de nye nålene bli infiserte. Gamle nåler er ikke mottakelige. På undersiden av nålene vokser det frem skålrust (aecidier) med aecidiesporer. Disse sporene spres ved hjelp av vind til selje. På seljebladene kommer det først frem gule uredosporehoper og senere teleutosporehoper.

Symptomer/skade

Infiserte nåler gulner. Langs voksstripene, som dekker spalteåpningene på undersiden av nålene, dannes det tett med sporehoper (aecidier) på rekke og rad. Symptomene minner om edelgranrust (Pucciniastrum epilobii) som vertveksler mellom ulike edelgranarter og geitrams (Epilobium angustifolium) eller mjølke (Epilobium spp.).  Edelgran-seljerust skiller seg fra edelgranrust ved at veggen rundt aecidiesporene (peridiet) er kortere. Begge rustsoppene kan føre til sterkt nålefall, men vi har observert at nålene generelt henger lenger på ved angrep av edelgran-seljerust (oktober og seinere) enn ved angrep av edelgranrust (august).

Tiltak

Dersom denne rustsoppen blir et problem av større omfang, er det eneste aktuelle tiltaket å fjerne hovedverten selje i og omkring juletrefelt.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO