NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 13.06.2021 11:35


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Virus        Uplasserte virus        Strawberry latent C

Strawberry latent C

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
IKKE OPPGITT
OPPDATERT:
31. august 2015

Strawberry latent C er en karanteneskadegjører. Funn eller mistanke om funn skal straks meldes til Mattilsynet.

Dette viruset finnes ikke i Europa, men er hovedsakelig utbredt i østlige deler av USA.

Det finnes ikke nyere rapporter om dette viruset. Patogenet som forårsaker denne sjukdommen er ikke isolert eller beskrevet, og dets tilhørighet er ikke kjent.

Les mer om symptomer og skadevirkninger under Virus i jordbær.

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2021 NIBIO