NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 08.12.2021 07:37


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Virus        Picornovirales        Secoviridae        Comovirinae        Nepovirus        Bringebær-ringflekkvirus

Bringebær-ringflekkvirus

Raspberry ringspot virus

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Dag-Ragnar Blystad
OPPDATERT:
1. september 2015

Bringebær-ringflekkvirus (RRSV) er et nematodeoverførbart virus som foruten bringebær, gjør skade i jordbær og kirsebær. Både vekst og fruktavling blir redusert og plantene dør. RRSV er av stor økonomisk betydning i landene hvor det er etablert, særlig Tyskland og Russland.

RRSV er, selv om dette viruset er utbredt i deler av EPPO-området, satt opp på EPPO’s A2-liste og er nå tatt med på den norske listen over farlige skadegjørere i jordbær og bringebær.


Det er viktig at vi i Norge kan vite hvor RRSV er etablert og sørge for at det ikke blir en ytterligere spredning.

Symptom

Symptomene på jordbær varierer i forhold til sesong og stammer. Vanligvis forventes en gradvis veksthemming og i verste fall visning og død.

Fragaria vesca, frøplanter vises gule flekker på bladene i løpet av det første året med virussmitte, men ikke senere. På kultivaren Huxley utvikles klorotiske flekker, klart avgrensede og uregelmessig formede. De har ofte et nekrotisk senter. Symptomene er mindre klare på blader utviklet om sommeren eller ved høye temperaturer. På Royal Sovereign er det en iøynefallende utvikling av lokale nekrotiske flekker.

Vertplanter

Hovedvertplanten er bringebær. Andre arter av Rubus kan også bli infisert av viruset. Andre viktige vertplanter er jordbær og kirsebær. Forekommer også i stikkelsbær, druer og rips, men er ikke så viktige i disse. RRSV finnes naturlig i mange arter av ville vekster og kulturplanter.

Overlevelse og spredning

RRSV spres under naturlige forhold med frø og jordboende, frittlevende nematoder i slekten Longidorus, viktigst er L. elongatus og L. macrosoma. Både larver og voksne av Longidorus elongatus overfører viruset, men voksne nematoder overfører ikke virus til sine avkom. RRSV er også saftoverførbart til testplanter.

Spredning

Naturlig spredning av RRSV skjer over lange avstander ved transport av smittede frø med dyr og vind. Over korte avstander spres viruset ved hjelp av virussmittede nematoder fra plante til plante, eller ved egen bevegelse av nematodene.


I internasjonal handel kan viruset spres med infiserte Rubus, Fragaria og kirsebærplanter eller deler av plater, også med frø. Jord som følger med planteforsendelser kan inneholde smittede nematoder og infiserte frø. Nematoder kan overleve lang transport i jord dersom ikke jorden tørker ut.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2021 NIBIO