NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 13.06.2021 12:06


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Virus        Picornovirales        Secoviridae        Strawberry mottle virus

Strawberry mottle virus

Strawberry mottle virus

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
DAG-RAGNAR BLYSTAD
OPPDATERT:
31. august 2015

Strawberry mottle virus (SMoV) er et bladlusoverført virus som bare infiserer jordbærarter (Fragaria sp.). I mottakelige sorter kan viruset gi avlingstap på opp til 30 %, men om plantene i tillegg er infisert av andre virus, kan tapet bli på 80 %.

 

SMoV er vanlig i andre land i Europa, men er ikke påvist i Norge. Derfor er kontroll med importert plantemateriale meget viktig for å hindre spredning av denne skadegjøreren i Norsk jordbærdyrking.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2021 NIBIO