NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 12.06.2021 17:33


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Sommerfugler        Viklere        Nellikvikler

Nellikvikler

Cacoecimorpha pronubana

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
ANETTE SUNDBYE
OPPDATERT:
27. august 2015
Nellikvikler er karanteneskadegjører. Funn eller mistanke om funn skal straks meldes til Mattilsynet. Larvene gnager og spinner sammen blad og vekstpunkter på bl.a. prydplanter, spesielt nellik. Arten kan forveksles med egyptisk nellikvikler (Epichoristodes acerbella) som også er karanteneskadegjører.
  • Puppe og voksen nellikvikler (Cacoecimorpha pronubana) (Foto: A. Staverløkk, Bioforsk)
  • Nellikvikler (Cacoecimorpha pronubana) larve (Foto: A. Sundbye, NIBIO)
  • Gnagskade og spinn av nellikvikler (Cacoecimorpha pronubana) pÃ¥ (Foto: A. Sundbye, NIBIO)

Utseende

Voksne er rektangulære når de sees ovenfra med sammenslåtte vinger. De har oransjebrune forvinger med varierende rødbrune til brunsvarte tegninger.  Bakvingene er oransje og de har et vingespenn på 15-24 mm. Eggene er lyse gul-grønne (1,0 mm). Larvene er først gule med svart hode, deretter blir de mørkere i fargen men uten striper, og de får brungult hode med mørke flekker. De blir opptil 20 mm lange. Puppene er 9-12 mm lange, mørk brune til brunsvarte og er vevd inn i spinntråder i plantemateriale, f.eks. på bladundersiden.

Egg og larver av C. pronubana ligner egyptisk nellikvikler (Epichoristodes acerbella), men voksne av sistnevnte art har lysere, gråhvite bakvinger.

Utbredelse

Arten er etablert i deler av Afrika, Asia og Europa. I Europa er den utbredt i blant annet Italia, Malta, Spania, Frankrike og Israel. I tillegg er nellikvikler funnet lokalt etablert i en rekke andre europeiske land og har de senere årene også etablert seg i Nederland. Nellikvikler har sporadisk også blitt funnet i Danmark, Tyskland, Luxenburg og Belgia, men er ikke etablert i disse landene. I Norge ble arten ble påvist og destruert på eføy i 2009.

Vertplanter

Larvene gnager og spinner sammen blad og vekstpunkter på nellik, men kan også angripe Hedera (eføy), Chrysanthemum, Euphorbia, Ilex, Pelargonium, Populus, Rhododendron, Rosa, Syringa, Malus, Prunus, Rubus, Brassica, gulerøtter, erter, poteter, tomater m.fl.

Livssyklus

Livssyklusen til nellikvikler består av egg, 7 larvestadier, puppe-stadiet og voksne individer.

På friland kan de ha 4-6 generasjoner per år fra april til høsten, hvor optimale forhold for utvikling er 15-30 ºC og 40-70 % luftfuktighet. Voksne er aktive om dagen, men hunnene er dårlige flygere. De legger egg i grupper på 10-200 egg, totalt opp til 700 egg per hunn. Larvene skjuler seg vanligvis i sammen-spinnende blader, vekstpunkter eller frukter. Larveutviklingen tar 19-70 dager og fullstendig  utvikling fra egg til voksen varierer fra 28-147 dager (avhengig av temperatur). Overvintring skjer i larvestadiet, men larvene har høy dødelighet ved lave temperaturer og mye nedbør.

Skadevirkninger

Larvene forårsaker gnagskade og spinn på blomsterknopper og blader. Gnagingen foregår særlig på de ytre bladene. På nellik spinner de kronbladene sammen og gjennomhuller dem med gnag, før de borer seg inn i basis av blomsterknoppen.

Bekjempelse

Nellikvikler har status som karanteneskadegjører som er forbudt å introdusere og spre i Norge (se vedlegg 1 i Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere). Spesielt bør importerte vertplanter undersøkes grundig for egg, larver, pupper og voksne individer av C. pronubana. Funn eller mistanke om funn skal straks meldes til Mattilsynet. Ved angrep av nellikvikler kan Mattilsynet pålegge hastetiltak for å bekjempe og hindre videre spredning.

Litteratur

Malais, M.H. and W.J. Ravensberg, 2003. Knowing and recognizing. The biology of glasshouse pests and their natural enemies. Koppert B.V., Berkel en Rodenrijs, The Netherlands. 288 pp

EPPO Global Database – Cacoecimorpha pronubana
https://gd.eppo.int/search?k=Cacoecimorpha+pronubana

Bilder


Puppe og voksen nellikvikler (Cacoecimorpha pronubana) (Foto: A. Staverløkk, Bioforsk)


Nellikvikler (Cacoecimorpha pronubana) larve (Foto: A. Sundbye, NIBIO)


Gnagskade og spinn av nellikvikler (Cacoecimorpha pronubana) på (Foto: A. Sundbye, NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2021 NIBIO