NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 12.06.2021 16:32


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Sommerfugler        Nattfly        Pestfagerfly

Pestfagerfly

Helicoverpa armigera

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
ANETTE SUNDBYE
OPPDATERT:
19. november 2015
Pestfagerfly er karanteneskadegjører. Funn eller mistanke om funn skal straks meldes til Mattilsynet. Larvene spiser blader, blomster og borer seg inn i knopper, belger og frukter på ulike hagebruksvekster og prydplanter.
  • Helicoverpa armigera larve (Paolo Mazzei, Bugwood.org)
  • Voksen pestfagerfly (Helicoverpa armigera) (Vladimir Kononenko, NHM, UiO)
  • Helicoverpa armigera puppe (Paolo Mazzei, Bugwood.org)
  • Voksen pestfagerfly (Helicoverpa armigera), rød form (Vladimir Kononenko, NHM, UiO)

Utseende

Voksne har et vingespenn på 30-40 mm. Forvingene er lys beige med mønster i brun-oransje (hunner) til grågrønne farger (hanner). Hunnene har også en kantlinje med gråsvarte prikker på forvingene, mens bakvingene har et mørkebrunt bånd i kanten.

Eggene er skinnende gulhvite (nylagte) til lysebrune (like før klekking) ca. 0,5 mm, og legges i enkeltvis på bladoverflaten. Unge larver er vanligvis gulhvite til rødbrune med mørke flekker. På eldre larvestadier er hodet brunflekkete, og de har tre langsgående mørke bånd på kroppen med flere lysere bølgestriper. Eldre larver blir opptil 30-40 mm lange og forpupper seg i jord (organisk vekstmedium). Puppestadiet blir 14-18 mm lang med glatt brun overflate.

Larvene og voksne H. armigera ligner tilsvarende stadier av H. zea og H. punctigera. Det må derfor foretas DNA-analyser (av ulike stadier) eller genitalie-undersøkelse av voksne hanner, for å gi sikker artsidentifikasjon.

Utbredelse

Pestfagerfly er oppført som karanteneart i Norge og i EPPO (A2-lista, dvs. at den finnes innenfor EPPO). Den finnes i subtropiske og tropiske strøk i Asia og Sør-Europa, og er immigrant i Nord- og Mellom-Europa. Arten importeres av og til i larvestadiet med grønnsaker som paprika og tomater. Under en sterk migrasjonsbølge i 2006 ble arten funnet på friland flere steder i Norge: Nøtterøy i Vestfold, Arendal i Aust-Agder, Lista og Kristiansand i Vest-Agder samt Karmøy i Rogaland.

Vertplanter

Pestfagerfly er polyfag dvs. at den kan leve på ulike vertplanter. De vanligst vertsplantene er Capsicum annuum (paprika), Cicer arietinum (kikert), Glycine max (soyabønne), Gossypium hirsutum (bomull), Linum usitatissimum (lin), Medicago sativa (luserne), Nicotiana tabacum (tobakk), Phaseolus vulgaris (hagebønne), Solanum lycopersicum (tomat), Solanum tuberosum (potet), Sorghum bicolor (durra) og Zea mays (mais).

De kan også angripe  Abelmoschus esculentus (okra), Allium (løk), Arachis hypogaea (peanøtt), Brassicaceae (kål), Cajanus cajan (ertebønne), Citrus (sitrus), Cucurbitaceae (gresskarfamilien), Guizotia abyssinica, Helianthus annuus (solsikke), Mangifera indica (melon), Phaseolus (belgvekster), Pinus radiata (montereyfuru), Prunus (kirsebærslekta), Solanum melongena (aubergine), og urteaktige prydplanter, bl.a. Dendranthema x grandiflorum. 

Livssyklus

I varmt klima på friland og i veksthus kan pestfagerfly ha flere overlappende generasjoner gjennom hele året. Livssyklusen består av egg, 5-7 larvestadier, puppe-stadiet og voksne individer. Voksne er aktive fra skumring og utover natten, hvor de spiser nektar og vann fra vertplantene. De svermer en til fire dager etter at de kommer fram, og hver hunn legger mellom 500 til 3000 egg i løpet av 2-5 dager. Hunnene legger eggene enkeltvis på skudd nær knopper, blomster eller på blader. Eggene klekker etter ca. 4 dager ved 25 ºC. Larvene er også nattaktive og skjuler seg vanligvis i jorda (vekstmediet) om dagen. Larve-utviklingen tar 18-50 dager ved henholdsvis 22 og 17 ºC. Puppestadiet varer vanligvis i 11-17 dager. Total utvikling fra egg til voksen tar ca. 33-71 dager avhengig av temperatur. Overvintring skjer i puppe-stadiet i jorda (eller i organisk vekstmedium) fra høsten og fram til våren når temperaturen stiger over 18 ºC.

Skadevirkninger

Larvene borer seg inn i frukter på vertplantene. De kan også gnage på blad og blomster, og bore seg inn i bønne-belger. Eldre larver forårsaker størst skade. Fruktene stopper å vokse, modnes raskt og faller deretter av.

Bekjempelse

Pestfagerfly har status som karanteneskadegjører. I vedlegg 4A og 4B i Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere er det bl.a. angitt særskilte krav til innførsel/ produksjon/ omsetning av planter av krysantemum, nellik og pelargonia. Det skal være offisielt konstatert at: a) tegn på ... [arten] ikke er observert på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden, eller b) plantematerialet har gjennomgått en egnet behandling mot ... [arten]

Spesielt bør importerte vertplanter undersøkes grundig for egg, larver, pupper og voksne individer av H. armigera. Funn eller mistanke om funn skal straks meldes til Mattilsynet. Ved angrep av egyptisk bomullsfly kan Mattilsynet pålegge hastetiltak for å bekjempe og hindre videre spredning, som f.eks:

 

  • Restriksjoner på omsetning av planter og plantedeler som anses smittet
  • Destruksjon av smittede planter og planteavfall, plast, emballasje, o.l. fra arealer der det forekommer smitte
  • Gjennomføring av et rengjørings- og desinfeksjonsprogram
  • Kjemisk bekjempelse på særskilte vilkår gitt av Mattilsynet
  • Gjennomføring av et overvåkningsprogram

Litteratur

Arter på nett. En tjeneste fra Artsdatabanken. http://data.beta.artsdatabanken.no/Pages/144400

 

EPPO Global Database - Helicoverpa armigera https://gd.eppo.int/taxon/HELIAR

 

Malais, M.H. and W.J. Ravensberg, 2003. Knowing and recognizing. The biology of glasshouse pests and their natural enemies. Koppert B.V., Berkel en Rodenrijs, The Netherlands. 288 pp

Bilder


Helicoverpa armigera larve (Paolo Mazzei, Bugwood.org)


Voksen pestfagerfly (Helicoverpa armigera) (Vladimir Kononenko, NHM, UiO)


Helicoverpa armigera puppe (Paolo Mazzei, Bugwood.org)


Voksen pestfagerfly (Helicoverpa armigera), rød form (Vladimir Kononenko, NHM, UiO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2021 NIBIO