NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.07.2024 14:39


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Sekksporesopp        Sporehussopp        Bladflekk på blåveis

Bladflekk på blåveis

Ascochyta dolomitica

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Gunn Mari Strømeng og Venche Talgø
OPPDATERT:
23. desember 2014
Sjukdommen er rapportert fra mange europeiske land, blant andre Latvia, Polen, Storbritannia og Tyskland. Utbredelse i Norge er ikke kjent, men sjukdommen er funnet på planter i handelen, planta blåveis i en privathage i Ås, og på ville blåveisplanter på en øy i Oslofjorden.

  • Fig. 1. Dyrket blåveis fra en privathage med symptomer (Foto: V. Talgø, Bioforsk)

Symptom

Begynnende symptomer er runde, nekrotiske flekker, både langs bladkanten og midt på bladplata. Etter hvert som flekkene blir større blir de mer uregelmessige. I flekkene dannes mørke sporehus så vidt synlige med det blotte øye. Etter hvert vokser flekkene ned i bladstilken som fører til at bladet visner. Angrep kan føre til at hele planta visner.

Vertplanter

Soppen kan angripe plantearter innen slektene Clematis, Hepatica og Ranunculus.

Biologi

Soppen overvintrer trolig som mycel i planterester og infiserte planter. Når bladflekker utvikler seg om våren dannes det sporehus i flekkene. Fra sporehusene spres sporer med regn/vannsprut. Sporene kan infisere nye blad i perioder med fuktig vær.

Tiltak

Blader som viser symptomer må fjernes og destrueres for å redusere smittepresset. Unngå kjøp/utplanting av blåveisplanter med mistenkelige bladflekker. Kjemisk bekjempelse er ikke aktuelt.

Litteratur

Henricot, B. 2010. First report of Ascochyta dolomitica causing leaf spots on Hepatica acutiloba in the UK. New Disease Reports 22:30.

Bilder


Fig. 1. Dyrket blåveis fra en privathage med symptomer (Foto: V. Talgø, Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO