NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 11.08.2022 01:55


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Stilksporesopp        Rustsopp        Rustsopp på prakttelekia

Rustsopp på prakttelekia

Coleosporium telekiae

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Venche Talgø, Lars Semb Og Halvor B. Gjærum
OPPDATERT:
23. desember 2014
På oversida av infiserte blad vert det danna gule flekkar (klorose) (Fig. 1 ), og på undersida vil ein tydeleg kunna sjå guloransje sporehopar (Fig. 2).
  • Fig. 1. Klorotiske flekkar på blad av prakttelekia (Foto: V. Talgø, NIBIO)
  • Fig. 2. Sporehopar av Coleosporium telekiae under blad (Foto: V. Talgø, NIBIO)

Biologi

Om våren spreier smitten seg til nytt bladverk frå infiserte bladrestar frå førre sesong. Overvintringssporar (teleutosporar) på det gamle bladverket spirer og gir opphav til eit nytt sporestadium (basidiesporar) som ved hjelp av vind vert ført over på nyutsprungne blad. Når basidiesporane spirer vert eit tredje sporestadium danna (uredosporar). Det var dette stadiet vi fann på prakttelekia. Om hausten vert det i tillegg danna overvintringssporar på undersida av blada og dermed er livssyklusen slutta.

Vertplanter

I 2006 vart Coleosporium telekiae funnen for fyrste gong i Noreg på stauden prakttelekia (Telekia speciose) i ein hage på Ås i Akershus. Denne rustsoppen er rapportert frå mange andre europeiske land på den same vertplanta.

Tiltak

For å minska smittepresset bør alt sjukt materiale fjernast og destruerast om hausten.

Litteratur

Gjærum, H.B., Semb, L. & Talgø, V. 2008. Coleosporium telekiae, a new member of the Norwegian rust flora. Plant Health Progress doi:10.1094/PHP-2008-1006-01-BR.3 pp.

Bilder


Fig. 1. Klorotiske flekkar på blad av prakttelekia (Foto: V. Talgø, NIBIO)


Fig. 2. Sporehopar av Coleosporium telekiae under blad (Foto: V. Talgø, NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO