NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.06.2024 05:38


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Ursekksporesopp        Heksekostsopp        Ferskenblære

Ferskenblære

Taphrina deformans

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Arild Sletten & Arne Stensvand
OPPDATERT:
Før november 2013
Ferskenblære er en spesialisert parasittsopp på fersken
  • Ferskenblære (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)
  • Ferskenblære (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)

Livssyklus

Soppen overvintrer som enkeltsporer i barksprekker og spres til nyveksten om våren.

Symptomer/skade

Dette er en sykdom på fersken forårsaket av sekksporesoppen Taphrina deformans var. persicae. Sykdommen fører til sterk bukling, fortykking og misforming av bladene, delvis også unge skudd. Angrepne blad får etter hvert en hvit-grønn farge, men de kan også bli rosa til rødaktige. Soppen sporulerer som et hvitt belegg på angrepne plantedeler. Sykdommen kan også forekomme på fruktene. Den kan gjøre stor skade i kommersiell ferskendyrking, men gjør også en viss skade i Norge hvor fersken kan dyrkes på lune steder.  Soppen kan også angripe nektarin, og en annen varietet, Taphrina deformans var. amygdali, angriper mandel.

Symptomer/skade

Sykdom på fersken forårsaket av sekksporesoppen Taphrina deformans var. persicae. Sykdommen fører til sterk bukling, fortykking og misforming av bladene, delvis også unge skudd. Angrepne blad får etter hvert en hvit-grønn farge, men de kan også bli rosa til rødaktige. Soppen sporulerer som et hvitt belegg på angrepne plantedeler. Sykdommen kan også forekomme på fruktene. Den kan gjøre stor skade i kommersiell ferskendyrking, men gjør også en viss skade i Norge hvor fersken kan dyrkes på lune steder.  Soppen kan også angripe nektarin, og en annen varietet, Taphrina deformansvar. amygdali, angriper mandel.

Bekjempelse

Sprøyting med et kobberpreparat om våren før knoppsprett kan gi beskyttelse mot angrep.

Bekjempelse

I kommersiell fruktdyrking nyttes behandling med kopperholdige preparater før og rundt knoppsprett om våren.

 

 
                   Oppdatert 20. september 2013

Utbredelse
Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart
Nært beslektet

Bilder


Ferskenblære (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)


Ferskenblære (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO