NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 22.09.2021 22:57


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Biller        Polyphaga        Chrysomeloidea        Bladbiller        Moltebladbille

Moltebladbille

Galerucella aquatica

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013
Moltebladbille er utbredt over hele landet, men det er bare i de nordlige delene av utbredelsesområdet som i Finnmark, hvor den gjør skade på molter. Voksne biller og larver gnager på bladene av molte, og spesielt larvene kan gjøre stor skade. I enkelte perioder kan angrepet bli så sterke at molteavlingene nærmest uteblir over store områder som i årene 1970-1975 i indre deler av Finnmark.

Utseende

Den voksne moltebladbillen er ca. 1 cm lang og er ensfarget brun. Larvene er svarte.

Utbredelse

Moltebladbillen er utbredt over hele landet.

Livssyklus

Moltebladbillen overvintrer som voksen biller. Eggene legges i klaser på bladene like etter snøsmeltingen.

Skadevirkninger

De voksne bille ganger på molteskudd straks etter snøsmeltingen om våren. Larvene gnager opp det meste av bladkjøttet, slik at bare bladnervene og den tynne ytterhuden står igjen (skjelettering). På avstand kan bladverket virke brunaktig og vissent.

Litteratur

Fjelddalen, J. 1991. Galerucella-arter og symptomer på planteskade i Norge. Insekt-Nytt 16 (4), 9-12.

Johansen, T.J. 1995. Skadeinsekter på molte. Ottar, nr. 206, p. 26.

                            Oppdatert 1. november 2012.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2021 NIBIO