NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.06.2024 05:12


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Sommerfugler        Nattfly        Variabelt stengelfly

Variabelt stengelfly

Amphipoea fucosa

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Variablet stengelfly dukket opp som nytt skadedyr i korn i 1992. Larvene av dette nattflyet gjorde da til dels omfattende skade i korn på Hadeland og Toten ved å gnage på røttene.

  • Larve av variabelt stengelfly (Foto: A. Andersen, Bioforsk)
  • Skade av variabelt stengelfly (Foto: A. Andersen, Bioforsk)
  • Skade av variabelt stengelfly (Foto: A. Andersen, Bioforsk)
  • Skade av variabelt stengelfly (Foto: A. Andersen, Bioforsk)

Utbredelse

Variablet stengelfly er utbredt i Sør-Norge nord t.o.m. Nord-Trøndelag.

Livssyklus

Variablet stengelfly svermer og legger egg i perioden juli-september. Larvene lever i jorda av røttene på korn og gras.

Skadevirkninger

Larvene ganger på plantene i rothalsen, slik at skadebildet blir likt et bøddellarveangrep. Skaden ble først tolket som tørkeskade, fordi den særlig forekom på tørkeutsatt steder i åkeren.

Litteratur

Kobro, S. & Andersen A. 1992. Nytt skadedyr i korn, opprinnelse ukjent. Norsk Landbruk nr. 19 (1992), 52-53.

                            Oppdatert 13. september 2013

Bilder


Larve av variabelt stengelfly (Foto: A. Andersen, Bioforsk)


Skade av variabelt stengelfly (Foto: A. Andersen, Bioforsk)


Skade av variabelt stengelfly (Foto: A. Andersen, Bioforsk)


Skade av variabelt stengelfly (Foto: A. Andersen, Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO