NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 28.05.2022 03:42


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Stilksporesopp        Rustsopp        Rustsopp på bjørnebær

Rustsopp på bjørnebær

Kuehneola albida

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Talgø, V., Gjærum, H.B., & Stensvand, A.
OPPDATERT:
Før november 2013

Bjørnebær er viltveksande langs store delar av kysten i Sør-Noreg. Det er fleire rustsoppartar som går på ville bjørnebær, men også kultiverte bjørnebærplanter får angrep. Som regel er det berre på blada ein finn rust, men i 2008 vart det også funne store skadar på fleire skot på ei tornefri bjørnebærplante i ein hage i Ås kommune.

Symptom

Den over ti år gamle, tornefrie bjørnebærplanta hadde mange meter lange skot og var riktblømande (Figur 1), men nokre skot var visne våren 2008. I sprekkar i barken på daude og halvdaude skot kom det i juni/juli fram store mengder gule sporehopar (Figur 2). Også på bladundersidene vart det funne sporehopar (Figur 3). Ut frå sporane (uredosporar) (Figur 4) vart rusten identifiserte til Kuehneola albida.

Bekjempelse

Rusten likar fuktige tilhøve, og truleg byrja angrepet i den våte og relativt kalde vekstsesongen 2007. Greiner med angrep vart fjerna i 2008, men nye greiner visna i 2009, og nye rotskot dauda ned. Frå USA vert det tilrådd at planter med angrep av K. albida vert fjerna med rot.

                 Oppdatert 2. mai 2011


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO