NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 02.10.2022 05:30


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Tusenbein

Tusenbein

Diplopoda

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Tusenbein er lange leddyr med to par bein pr. kroppsledd. dette skiller dem fra skolopendre som har ett par bein pr. ledd. Kroppsleddene hos tusenbein er runde i tverrsnitt. Tusenbein lever av råtnende plantemateriale. Enkelte arter kan opptre som skadedyr på planter, bl.a. i veksthus og på jordbær.

                       Oppdatert 9. mai 2011

  • Tusenbein på jordbær (Foto: N. Trandem, NIBIO)

Bilder


Tusenbein på jordbær (Foto: N. Trandem, NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO