NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 13.06.2021 05:57


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Biller        Polyphaga        Chrysomeloidea        Bladbiller        Jordlopper        Jordbærjordloppe

Jordbærjordloppe

Batophila rubi

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
TROND HOFSVANG
OPPDATERT:
FØR NOVEMBER 2013

På jordbær, både dyrkete og på markjordbær, kan man av og til finne små runde gnag etter jordlopper på bladene. Det kan være forskjellige arter av jordlopper som opptrer, men en vanlig art er jordbærjordloppe. De voksne jordbærjordloppene er 1,5 - 2,0 mm lange, skinnende svarte og med gulrøde bein. De overvinterer som voksne. De voksne sitter mellom de unge sammenfoldete bladene i mai og juni og gnager små hull i bladene fra oversiden. Det er sjelden de gnager tvers gjennom bladene. Jordbærjordloppe kan også gnage på blad av bringebær. Den har liten betydning som skadedyr.

Betejordloppe kan også en sjelden gang gnage på jordbær og bringebær.

Spredning

                 Oppdatert 17. august 2009

Utbredelse
Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart

Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2021 NIBIO