NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 12.08.2022 18:39


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Veps - Årevinger        Planteveps        Bladveps        Ligusterbladveps

Ligusterbladveps

Macrophya punctumalbum

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013
Den voksne ligusterbladvepsen skiller seg fra den helt svarte askebladvepsen ved å ha en hvit flekk på ryggen mellom vingene og hvite flekker på sidene av bakkroppen. Ligusterbladvepsens larver kan av og til snaugnage hekker av liguster. 

Litteratur

Fjelddalen, J. 1993. Tomostethus nigritus (Fabricius, 1804) og Macrophya punctumalbum (L., 1767) (Hym., Tenthredinidae). Insekt-Nytt 18 (2), 9-11. 

                        Oppdatert 18. februar 2011


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO