NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 06.06.2023 07:11


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Sommerfugler        Spinnmøll        Rognespinnmøll

Rognespinnmøll

Yponomeuta padella

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Rognepinnmøll er en liten sommerfuglart, 8 mm lang og med et vingespenn på ca. 22 mm, som lever på rogn. Arten er lett å kjenne igjen på de gråbrune forvingene med svarte prikker. Bakvingene er gråbrune med lange hårfrynser langs bakkanten. Rognespinnmøll kan forveksles med andre arter av spinnmøll. Disse artene har imidlertid andre vertplanter enn rogn, for eksempel heggespinnmøll på hegg, beinvedspinnmøll på beinved og eplespinnmøll som lever på eple. Voksne larver blir 18-20 mm lange og er gråhvite med to rader med svarte flekker langs ryggen. Larvene lever ofte i kolonier i et felles spinn på trærne. 

Rognespinnmøll finnes i Sør-Norge nord til Nord-Trøndelag.

Rognespinnmøllet svermer i juli-august. Eggene legges på unge greiner i klaser på 40-60 egg som er dekket av et hardt skall. Larvene klekker om høsten og overvintrer under skallet av eggklasen. Om våren minerer larvene i bladene. Senere samler de seg i større kolonier og lever i et felles nett av spinntråder, der de spiser på bladverket. Rognespinnmøll forpupper seg i en hvit kokong inne i spinnet i begynnelsen av juli.

Enkelte år kan hele rognetrær være dekket av spinn fra larvene. Rognetrærne tar imidlertid ikke skade av slike angrep.

                                         Oppdatert 9. mars 2011

  • Rognespinnmøll larver i ferd med å forpuppe seg i spinnet (Foto: S. Kobro, NIBIO)
  • Rognespinnmøll i prydrogn (Foto: S. Kobro, NIBIO)
  • Rognespinnmøll (Foto: S. Kobro, Bioforsk)

Bilder


Rognespinnmøll larver i ferd med å forpuppe seg i spinnet (Foto: S. Kobro, NIBIO)


Rognespinnmøll i prydrogn (Foto: S. Kobro, NIBIO)


Rognespinnmøll (Foto: S. Kobro, Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2023 NIBIO