NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 12.08.2022 19:00


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Veps - Årevinger        Planteveps        Bladveps        Spireabladveps

Spireabladveps

Nematus spiraeae

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang & Anette Sundbye
OPPDATERT:
20. juni 2016

Enkelte år kan en se snaugnagde busker i hager i Sør-Norge forårsaket av spireabladveps. Den voksne bladvepsen legger egg på bladene i mai. De ensfargete grønne larvene som blir opptil 2 cm lange, gnager på bladene, slik at bare de grovere bladnervene blir stående tilbake. De blir fullvoksne i løpet av 4-5 uker og forpupper seg i en kokong i jorda under buskene. Det utvikler seg en generasjon nr. 2 av larver i slutten av juli og i august. Spireabladvepsen overvintrer som fullvoksne larver i en kokong i jorda.

  • Larver av spireabladveps i ferd med å snaugnage en brudespirea (Foto: B. Harmmeraas, NIBIO)
  • Larve av spireabladveps. Vorteføttene kan skimtes bakover på bakkroppen (Foto: B. Harmmeraas, NIBIO)
  • Brudespirea snaugnagd av spireabladveps (Foto: B. Harmmeraas, NIBIO)
  • Brudespireaen er snaugnagd og brun, mens rosespireaen til høyre har fått stå i fred (Foto: B. Harmmeraas, NIBIO)
  • Larve av spireabladveps. (Foto: B. Harmmeraas, Bioforsk)
  • Larve av spireabladveps. (Foto: B. Harmmeraas, Bioforsk)

Utseende

Eggene er 1 mm lange, hvite og kapsel-formet. Larvene er grønne opptil 15-20 mm lange med brun-grønt hode og 8 par vorteføtter. Voksne er 5-6 mm lange, gul-brune, med mørkere ryggside enn bukside. Hodet, forkropp og antenner er brun-svarte. 

Utbredelse

Sør-Norge

Vertplanter

Spireabladveps er ganske vanlig å finne på skogskjegg, men det kan også forekomme kraftige angrep på brudespirea og Astilbe.

Livssyklus

Voksne spireabladveps utvikles i mai, svermer og legger egg på bladundersidene til vertsplantene. Eggene klekker etter ca. en uke og larvene spiser i kolonier på bladene i løpet av mai-juni. Larvene er fullvoksne etter 4-5 uker. Da slipper de seg ned og forpupper seg i en kokong i jorda.

Andre generasjon voksne opptrer i slutten av juli eller begynnelsen av august. De legger egg og larvene spiser i august-september. De overvintrer som larve i kokong i jorda, og forpupper seg tidlig neste vår. 

Skadevirkninger

Larvene spiser på bladene, slik at kun hovednervene blir stående igjen.

Bekjempelse

Vær spesielt oppmerksom når larvene er små og har begynt å gnage. Legg et hvit klede eller en duk under buskene og bank larvene ned. Her kan de samles sammen og uskadeliggjøres med f.eks. kokende vann eller legges i en pose i ett døgn i en fryseboks.

Litteratur

Hofsvang, T. 2009. Glupske bladveps. Norsk Hagetidend nr. 9 2009.

Alford D.V. 1995. A Color Atlas of Pests of Ornamental Trees, Shrubs and Flowers. 448 s.
 

Bilder


Larver av spireabladveps i ferd med å snaugnage en brudespirea (Foto: B. Harmmeraas, NIBIO)


Larve av spireabladveps. Vorteføttene kan skimtes bakover på bakkroppen (Foto: B. Harmmeraas, NIBIO)


Brudespirea snaugnagd av spireabladveps (Foto: B. Harmmeraas, NIBIO)


Brudespireaen er snaugnagd og brun, mens rosespireaen til høyre har fått stå i fred (Foto: B. Harmmeraas, NIBIO)


Larve av spireabladveps. (Foto: B. Harmmeraas, Bioforsk)


Larve av spireabladveps. (Foto: B. Harmmeraas, Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO