NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 12.08.2022 18:18


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Veps - Årevinger        Planteveps        Bladveps        Bladveps i jordbær

Bladveps i jordbær

Cladius pectinicornis

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Nina Trandem
OPPDATERT:
22. september 2017

Fra utenlandske håndbøker vet vi bare om 3 arter som regelmessig opptrer i jordbær.Flere arter kan nok forekomme, men bladveps i norske jordbær er lite undersøkt. I et usprøytet forsøksfelt i Ås har vi sett angrep av Cladius pectinicornis, arten som er lett å kjenne fordi hannen har greinformete antenner. Larvene har dessuten bare 7 par vorteføtter. Arten er vanlig i Sør-Norge, særlig i kyststrøk. Vertplanter er mange arter i rosefamilien. Det er trolig to generasjoner i året.

Se Trandem & Lønnve (2008) for andre arter av bladveps som er funnet på jordbær i Norge.

  • Bladvepslarver på jordbærblad (Foto: N. Trandem. NIBIO)
  • Skade av bladvepslarver på jordbærblad (Foto: N. Trandem. NIBIO)

Litteratur

Trandem, N. & Lønnve, O.-J. 2008. Hva vet vi om bladveps i norske bærvekster? Norsk frukt og bær 6 (2008), 12-15.

Bilder


Bladvepslarver på jordbærblad (Foto: N. Trandem. NIBIO)


Skade av bladvepslarver på jordbærblad (Foto: N. Trandem. NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO