NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 12.06.2021 18:26


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Sommerfugler        Nattfly        Seljefly

Seljefly

Orthosia spp

SKREVET AV:
TROND HOFSVANG
OPPDATERT:
FØR NOVEMBER 2013

Det er flere arter av seljefly. Larvene er skadedyr i frukt. I Norge svermer alle seljefly tidlig, ofte før knoppsprett og fram mot tett klynge. De legger egg på barken, aldri på bladverket. Larvene er grønne og kan gnage groper i karten.

Gotisk seljefly (Orthosia gothica) er vanlig i alle fruktbygder, mens tverrstreket seljefly (Orthosia stabilis) er et vanlig skadedyr på Vestlandet, særlig på steinfrukttrær.

 

Litteratur

Edland, T. (red.) 1998. Skade og skadegjerarar i frukt. Planteforsk, Plantevernet.

                 Oppdatert 27. januar 2009


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2021 NIBIO