NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.06.2024 04:39


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Sommerfugler        Viklere        Spraglet bjellevikler

Spraglet bjellevikler

Archips xylosteanus

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Spraglet bjellevikler (tidligere kalt spraglet kartvikler) er en av de mest skadelige 8-10 viklerartene som overvintrer som egg. Om livssyklus, skade og bekjemping: se brun bjellevikler.

De voksne ligner mye på brun bjellevikler. Fullvoksen larve av spraglet bjellevikler er mørkere og mer blå på farge enn brun bjellevikler.

Litteratur

Edland, T. (red.) 1998. Skade og skadegjerarar i frukt. Planteforsk, Plantevernet.

                   Oppdatert 12. september 2013


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO