NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.06.2024 04:49


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Sommerfugler        Viklere        Grå rosevikler

Grå rosevikler

Epiblema roborana

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Den voksne sommerfuglen har et vingespenn på 16-2 mm. Forvingene har hvitaktig grunnfarge med basal tredjedel og ytterkant mørkebrune. Noen mørkebrune flekker i bakkant av forvingene danner en mørk flekk midt på ryggen når vingene er i hvilestilling. Bakvingene er ensfargete lysegår.

Larvene er brunsvarte med lysegrønn bukside, gulbrun hodekapsel og nakkeskjold og svart analskjold.

På friland svermer sommerfuglen i juli-august. Etablert i vekssthus kan den ha flere generasjoner i løpet av vekstsesongen. Larvene gnager på bladverket som spinnes sammen. Det er særlig roser som angripes.

Grå rosevikler tiltrekkes av lys, men lysfeller gir ikke god nok bekjempelse. Pyretroider gir god virkning, men ofte må behandlingene gjentas til bestanden er utryddet.

Les mer om bekjemping i Plantevernguiden.no

                    

Litteratur

Stenseth, C. 1994. Skadedyr på veksthusplanter. Midder og insekter. Statens plantevern. Undervisningen ved NLH. Kompendium. Landbruksbokhandelen. 59pp.

                 Oppdatert 23. januar 2009


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO