NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.07.2024 16:10


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Virus        Tymovirales        Alphaflexiviridae        Potexvirus        Potetaucubamosaikkvirus

Potetaucubamosaikkvirus

Potato aucuba mosaic virus

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Tor Munthe & Dag-Ragnar Blystad
OPPDATERT:
8. februar 2019
Aucubamosaikkvirus (PAMV) forekommer relativt sjelden hos oss. Det er rent mekanisk overført, men kan overføres med bladlus, dersom det opptrer sammen med PVA eller PVY.

Vertplanter

Potet

Overlevelse og spredning

Det er rent mekanisk overført. Viruset blir spredd ved kontakt mellom groer, røtter eller ris i åkeren. Dette kan skje ved at friske og infiserte planter kommer i kontakt og gnisser mot hverandre eller via redskap, hender og klær som får på seg plantesaft under kjøring og stell i åkeren. Virus som spres på denne måten er stabile overfor uttørking og kan beholde smitteevnen over lengre tid i saftrester. Frodig vekst, vindslit og arbeidsoperasjoner som gir mye knusing av plantemateriale er faktorer som fører til spredning av dette virus.
Hvis det opptrer sammen med PVA eller PVY kan det overføres med bladlus.

Symptomer/skade

Det mest karakteristiske symptomet på riset er klart gul, storflekket mosaikk uten rynking eller annen deformering. Enkelte stammer av viruset er dessuten satt i forbindelse med nekrotiske flekker i knollene. For sort/stammekombinasjoner som gir tydelig mosaikk er avlingstapet antagelig som for sterke stammer av PVX.

Bekjempelse

Det finnes ingen metode for direkte bekjempelse av virussjukdommer i felt. All bekjempelse blir derfor forebyggende.

For mekanisk overførte og bladlusoverførte virus går dette stort sett ut på å starte kulturen med friske settepoteter og å unngå eller hindre innsmitting og videre spredning i veksttida.

Den viktigste forholdsregelen for å redusere spredningen av mekanisk overførte virus er rengjøring av maskiner og redskap mellom bruk i ulikt strekt angrepne felt.

Se potetvirus for mer informasjon.

Litteratur

Munthe, T. 1995. Virussjukdommer i potet. Småskrift 5/95. Infosenteret, Forskningsparken i Ås AS. ISSN 033-113X.

                            Publisert 16. juni 2011


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO