NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.06.2024 06:27


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Tovinger        Fluer        Minerfluer        Kristtornminerflue

Kristtornminerflue

Phytomyza ilicis

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013
Kristtornminerflue finnes overalt hvor kristtorn vokser. Larvene lager store miner i bladene som gulner og faller lett av. Det er en generasjon i året. Kristtornminerflue kan være et problem ved kommersiell dyrking av kristtorn.
  • Kristtornblad med miner fra Kristtornminerflue (Foto: V. Talgø, NIBIO)
  • Kristtornblad med miner fra Kristtornminerflue (Foto: V. Talgv?, Bioforsk)

Utseende

Voksne kristtornminerfluer er svarte og 3-4 mm lange. Larvene som først er lyse, deretter mer gulaktige, blir opptil 3 mm lange. Larvene forpupper seg i minene (brune tønnepupper).

Utbredelse

Kristtornminerflue er utbredt overalt hvor kristtorn vokser i Norge, dvs. langs kysten fra Telemark t.o.m. Møre og Romsdal.

Vertplanter

Vanlig kristtorn

Livssyklus

Kristtornminerflue har en generasjon i året. De voksne fluene klekker i slutten av mai og i juni. De legger hvitaktige egg langs midtnerven vanligvis i nye, myke blad. Larven som klekker lager først en kort gangmine i midtnerven, deretter gnager den en stor, uregelmessig og lysgrønn platemine i selve bladet. Larvene overvintrer i minene. De forpupper seg i minene i april/mai. Når det voksne flua klekker, lager den et D-formet hull i minen og epidermis brettes opp.

Kristtornminerflue er utsatt for til dels sterke angrep av parasitter. Fugl, særlig meiser, er kjent for å predatere på larver og pupper i minene. Klekker det en parasitt fra minen, lager denne et sirkelrundt utgangshull. Finner man et V-formet snitt i en tom mine, er det sannligvis fugl som har vært på ferde.

STADIUM Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Larve
Puppe
Voksen
Egg

Skadevirkninger

De voksne fluene lager næringsstikk i bladene som ser ut som små lyse prikker. Larvene gnager først en kort gangmine langs mditnerven på bladene som senere utvider seg til en stor uregelmssig platemine i selve bladet. Angrepne blad gulner og faller lett av utover sommeren.

Bekjempelse

På enkeltplanter kan blader med miner fjernes for hånd og destrueres (brennes, komposteres). I kommersielle felt kan det sprøytes i mai/juni med et kjemisk skadedyrmiddel (se Plantevernguiden.no). Det er rapportert om variasjon i angrepsstryken av kristtornminerflue hos forskjellige sorter av kristtorn for dyrking.

                      Oppdatert 29. januar 2009

Bilder


Kristtornblad med miner fra Kristtornminerflue (Foto: V. Talgø, NIBIO)


Kristtornblad med miner fra Kristtornminerflue (Foto: V. Talgv?, Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO