NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 23.09.2021 00:25


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Biller        Polyphaga        Chrysomeloidea        Bladbiller        Stripet orebladbille

Stripet orebladbille

Galerucella lineola

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Skoghelse
OPPDATERT:
13. mars 2020

Voksne og larver av stripet orebladbille gnager på bladverket på or, og særlig på Vestlandet kan oreskogen nærmest snaugnages.

 

 

  • Stripet orebladbille (Foto: E. Fløistad, NIBIO)
  • Larven til stripet orebladbille (Foto: Erik Christiansen)
  • Skade av stripet orebladbille (Foto: V. Talgø, NIBIO)
  • Gråor skadet av stripet orebladbille (NIBIO bildearkiv)
  • Stripet orebladbille (Foto: E. Fløistad, NIBIO)

Betydning


Stripet orebladbille er den vanligste av de bladbilleartene som snaueter lauvskogen, særlig i fjellsidene på Vestlandet. Det finnes mange rapporter gjennom de siste 100 årene om avlauving av oreskogen. Ved angrep flere år i strekk kan trærne dø. Orebladbillen angriper særlig gråor, mens svartora kan stå grønn og frisk under masseangrep. Billen finnes utbredt i lavlandet i Sør-Norge, men er ikke påvist nord for Møre og Romsdal. Etter langvarige angrep øker innholdet i bladene av stoffer som virker hemmende på larvenes utvikling.

Litteratur

Mer informasjon: se Skogskader.nibio.no

Bilder


Stripet orebladbille (Foto: E. Fløistad, NIBIO)


Larven til stripet orebladbille (Foto: Erik Christiansen)


Skade av stripet orebladbille (Foto: V. Talgø, NIBIO)


Gråor skadet av stripet orebladbille (NIBIO bildearkiv)


Stripet orebladbille (Foto: E. Fløistad, NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2021 NIBIO