NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.06.2024 06:18


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Konidiesopp

Konidiesopp

Hyphomycetes

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Leif Sundheim
OPPDATERT:
28. oktober 2016
Sopper danner både kjønna sporer etter meiosis og vegetativt danna sporer som kalles konidier. Hos mange plantepatogene sopper er det kjønna stadiet saprofyttisk mens konidiestadiet er det patogene fasen av livssyklusen. Det kjønna stadiet Venturia inaequalis av epleskurvsoppen lever som saprofytt i epleblad på bakken, mens konidiestadiet (Spilocaea pomi) sprer soppen gjennom vekstsesongen. Mange plantepatogene sekksporesopper kjenner vi bare konidiestadiet til.

Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO