NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 29.09.2023 20:13


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Plantesugere        Bladlus        Egentlige bladlus        Ripsgreinbladlus

Ripsgreinbladlus

Rhopalosiphoninus ribesinus

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Nina Trandem
OPPDATERT:
27. september 2017

Ripsgreinbladlus er røde eller mørke brune og 2-3 mm. Bladlusene suger særlig på greiner, men kan også an­gripe skudd og blader. Ripsgreinbladlus overvintrer som egg på solbær og hagerips, men arten er vertsbestandig og lever hele året på solbær og hage­rips. Ripsgreinbladlus er ingen alvorlig skadegjører. Den er utbredt på Vestlandet.

Litteratur

Stenseth, C. 1993. Midder og insekter som angriper jordbær, bringebær og solbær. Faginfo SFFL nr. 4, 1993, 6-33.

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2023 NIBIO