NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 12.06.2021 17:41


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Plantesugere        Bladlus        Egentlige bladlus        Stor bjørnebærbladlus

Stor bjørnebærbladlus

Amphorophora rubi

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
NINA TRANDEM
OPPDATERT:
FØR NOVEMBER 2013

Dette er "tvillingarten" til stor bringebærbladlus (Amphorophora idaei). Den største forskjellen på de to er at stor bjørnebærbladlus lever på bjørnebær hele livet. De to artene skilles altså enklest etter hvilken vertsplante de lever på. Kromosomtall og noen bygningstrekk er også forskjellig, men dette kommer bare fram under mikroskop. Stor bjørnebærbladlus regnes ikke for å spille noen viktig rolle som virusoverfører.

Litteratur

http://www.bioforsk.no/rubusdyr

                Oppdatert 12. august 2011


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2021 NIBIO