NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 12.06.2021 17:55


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Stilksporesopp        Poresopp        Stilkkjuke        Rød tråd

Rød tråd

Laetisaria fuciformis

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
LEIF SUNDHEIM
OPPDATERT:
FØR NOVEMBER 2013

De første symptomene er runde til uregelmessige flekker, 5 - 50 cm i diameter. Grasbladene blir vanntrukne, senere bleke til gule, og visner. Ved sterke angrep kan grasplantene blir drept av soppen. Sopphyfer vokser sammen til røde "tråder" med tykkelse som sytråd og vekstpunkt i enden.

Rød tråd angriper alle grasarter. Graset blir ikke drept av soppen, og det kan komme seg i tørre varme perioder. Optimal gjødsling, kalking og forsiktig vanning er forebyggende tiltak mot sjukdommen.

Vertplanter

Rød tråd angriper alle grasarter som brukes i plener og til sportsgras. Det er imidlertid forskjell i resistens mellom sortene innen noen arter. Forsøk i England viste at rødsvingel er mer utsatt enn raigras. Hundegras er ganske resistent mot sjukdommen.

Overlevelse og spredning

Soppen smitter gras i sårflater etter klipping, gjennom spalteåpninger og direkte gjennom overhuden på bladene. Sjukdommen utvikler seg raskest ved 15 - 25 ºC, men soppen kan vokse helt ned til 0 ºC.

Soppen overlever som "rød tråd" i opptil to år. Spredningen av sjukdommen kan foregå med sporer. Men lengdeveksten av "rød tråd", som er en samling av sopphyfer, er også en spredningsmetode for sjukdommen. Tråkk og maskiner for plenklipping og jordarbeiding sprer soppen i grasmatter.

Symptomer/skade

I grasmatter kommer det runde til uregelmessige flekker, 5 - 50 cm i diameter. Infeksjonen starter i bladspissene og vanligvis blir bare bladene drept. Grasbladene blir vanntrukne, senere bleke til gule og visner. Friske blad finnes blant de angrepne bladene, og flekkene får derfor et noe diffust utseende. Ved sterke angrep kan grasplantene blir drept av soppen.

I fuktige perioder dekkes bladene av et slimaktig, lyserødt belegg og sopphyfer vokser sammen til røde "tråder" med tykkelse som sytråd og vekstpunkt i enden. Graset blir ikke drept av soppen og kan komme seg i tørre varme perioder. Sjukdommen opptrer i fuktig vær gjennom hele vekstsesongen.

Bekjempelse

Optimal gjødsling, kalking og forsiktig vanning er forebyggende tiltak mot rød tråd.

Litteratur

Tronsmo, A, & Tronsmo, A. M. 2006. Rød tråd - Pink Patch. Gressforum 2006, (4) 18-19.

         Oppdatert 13. februar 2009

Nært beslektet

Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2021 NIBIO