NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 12.04.2024 20:34


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Konidiesopp        Frispora konidiesopp        Grå øyeflekk i gras

Grå øyeflekk i gras

Rhynchosporium orthosporum

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Leif Sundheim
OPPDATERT:
Før november 2013

Symptomene er først blågrå, vanntrukne, uregelmessige flekker som snart blir grå i sentrum og med en mørkbrun kant. Grå øyeflekk er vanlig på hundegras, men den angriper mange andre arter i grasfamilien. Bekjempelse av grå øyeflekk i gras er ikke aktuelt.

  • Grå øyeflekk (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)
  • Grå øyeflekk på hundegras (Foto: R. Langnes, Planteforsk)

Vertplanter

Grå øyeflekk er vanlig på hundegras, men soppen angriper også arter i reverumpeslekten, svingelslekten, raigrasslekten og noen andre slekter i grasfamilien. Den nærstående arten R. secalis har bygg og rug som hovedverter, men den angriper mange andre arter i grasfamilien.

Overlevelse og spredning

I kjølig fuktige perioder på ettersommeren utvikler grå øyeflekk seg raskt og det kan bli kraftige angrep på sisteslåtten. Soppen kan ha frøsmitte og den overvintrer både i levende plantedeler og som saprofytt i døde blad. Noe kjønna stadium av soppen er ikke funnet. På dødt bladverk om våren dannes det store mengder konidier som spres med vannsprut i regnvær til nye blad. Gjennom hele vekstsesongen fortsetter soppen med produksjon av konidier, slik at det alltid vil være rikelig smitte i grasmark.

Symptomer/skade

Symptomene er først blågrå, vanntrukne, uregelmessige flekker som snart blir grå i sentrum og med en mørkbrun kant. Flekkene vokser sammen til ovale eller langstrakte felt med gråfarget sentrum.

Bekjempelse

Bekjempelse av grå øyeflekk i gras er ikke aktuelt.

                    Oppdatert 15. april 2011

Bilder


Grå øyeflekk (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)


Grå øyeflekk på hundegras (Foto: R. Langnes, Planteforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO