NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 17.06.2019 02:48


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Sekksporesopp        Pleosporales        Bladfaksbrunflekk

Bladfaksbrunflekk

Pyrenophora bromi

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
LEIF SUNDHEIM
OPPDATERT:
FØR NOVEMBER 2013

Bladfaksbrunflekk er den vanligste bladsjukdommen på bladfaks. Flekkene blir avlange og mørke med klorotiske soner omkring. Enkeltflekker vokser sammen og bladspissene blir drept og tørker inn. Direkte bekjempelse er ikke aktuelt.

Vertplanter

Bladfaksbrunflekk angriper bladfaks og andre arter i lodnefaksslekten. Andre Pyrenophora- arter angriper arter i flere slekter innen grasfamilien. Både kvein, raigras, rapp og timotei får lignende symptomer, men med noe mindre bladflekker enn de som er beskrevet for bladfaksbrunflekk.

Overlevelse og spredning

Soppen overvintrer i blad og planterester. Fruktlegemer modner i døde blad om våren og kaster askosporer. De spres med vind og smitter nye blad. Mange generasjoner av vindspredde konidier sprer soppen gjennom hele vekstsesongen. Bladfaksbrunflekk kan også ha frøsmitte.

Symptomer/skade

Bladfaksbrunflekk er den vanligste bladsjukdommen på bladfaks. På unge blad kommer det først spredte, mørkebrune flekker med gul (klorotisk) kant. Flekkene blir etter hvert avlange, mørke, 1 - 3 mm i diameter og 10 - 15 mm lange, med tydelige klorotiske soner omkring. Enkeltflekker vokser sammen og bladspissene blir drept og tørker inn.

Litteratur

Hansen, L. R. 1974. The reaction of clones of Bromus inermis and B. inermis x pumpellianus to Pyrenophora bromi. Acta Agric. Scand. 14: 59-64.

                 Oppdatert 10. februar 2009


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet.

Plantevernleksikonet © 2019 NIBIO