NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.06.2024 08:04


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Virus        Potyvirus

Potyvirus

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Maria Ahlin Moen & Dag-Ragnar Blystad
OPPDATERT:
3. juni 2016

Typemedlem: Potato virus Y, PVY (norsk: potetvirus Y)
Virus i denne slekta smitter mellom planter ved overføring med bladlus. Noen virus i slekten har stor vertplantekrets og andre har liten. I noen vekster kan virus fra denne slekten overføres via frø, i disse tilfellene er prosentandelen smittede frø liten. Potyvirus består av èn, symmetrisk, spiralformet tråd med positivt ssRNA. Partiklene er lett bøyelige, 680-900 nm x 11-15 nm, og har bare ett kappeprotein.

Potyvirus er den største slekta innen familien Potyviridae. Slekten inneholder over 100 kjente arter.

I Norge er det påvist følgende virus:

 

 • Alstromeriamosaikkvirus: Alstromeria mosaic virus (ALMV)
 • Vanlig bønnemosaikkvirus: Bean common mosaic virus (BCMV)
 • Bønnegulmosaikkvirus: Bean yellow mosaic virus (BYMV)
 • Betemosaikkvirus: Beet mosaic virus (BtMV)
 • Nelliknervemosaikkvirus: Carnation vein mottle virus (CVMV)
 • Kløvergulnervemosaikkvirus: Clover yellow vein virus (ClYVV)
 • Diffenbachia-mosaikkvirus: Dasheen mosaic (DsMV)
 • Freesiamosaikkvirus: Freesia mosaic virus (FreMV)
 • Purregulstripevirus: Leek yellow stripe virus (LYSV)
 • Salatmosaikkvirus: Lettuce mosaic virus (LMV)
 • Løkgulmosaikkvirus: Onion yellow dwarf virus (OYDV)
 • Potetvirus A: Potato virus (A-PVA)
 • Potetvirus V: Potato virus (V-PVV)
 • Potetvirus Y: Potato virus (Y-PVY)
 • Nepemosaikkvirus: Turnip mosaic virus (TuMV)
 • Kalanchoe-mosaikkvirus: Kalanchoe mosaic (KMV)
I Norden, utenfor Norge, har en også funnet Euphorbia ringspot (EuRV), Narcissus yellow stripe virus (NYSV), Pea seed-borne mosaic virus (PSbMV) og Soybean mosaic virus (SbMV)

Litteratur

Blystad D-R & Munthe T. 1997. Plantevirus i Norge.

L. Bjørke, K. Willumsen, G. Skjeseth, S. Haugslien and D.-R. Blystad. 2015. Differences in Yield of Cuttings and Cultivation Performance between Virus-Free and Virus-Infected Plants of Kalanchoe blossfeldiana. Acta Horticulturae 1072, 91-96.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO